Katalog z realizacji zadania. II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich– Powrót do Tradycji Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Katalog z realizacji zadania. II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich– Powrót do Tradycji

Niniejszy katalog ma na celu udokumentowanie zadania „II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich– Powrót do Tradycji”. Zadanie miało na celu przypomnienie i odtworzenie tradycyjnych zwyczajów związanych z dożynkami unikalnej grupy etnograficznej Lasowiaków, zamieszkujących tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej.

W realizację zadania zaangażowanych było kilkaset osób z kilkunastu kół gospodyń wiejskich, zespołów obrzędowych i kapel ludowych –wszyscy, którym miłe jest zachowanie naszego unikalnego, lasowiackiego dziedzictwa kulturowego.
(ze wstępu Wiesława Sitko, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej)

Autorzy tekstów: dr hab. Tomasz Nowak, dr Mariusz Pucio, mgr Jolanta Dragan, mgr Katarzyna Liszcz- Starzec, mgr Piotr Drozd.

To, że dożynki stanowiły dawniej istotną okazję taneczną nie ulega żadnej wątpliwości. Badacze folkloru tanecznego nie mają też wątpliwości, że dawniej istniały również specyficzne zachowania taneczne towarzyszące obrzędowi dożynkowemu. Niestety, wiele z nich zaczęło się zmieniać lub zanikać już w pierwszej połowie XIX wieku, co nabrało tempa po uwłaszczeniu chłopów. Ponadto wraz z upływem czasu inne formy celebrowania święta plonów organizowanego przez parafie, organizacje chłopskie, w końcu państwo i administrację na różnych jej szczeblach spowodowały zatarcie się w pamięci przebiegu i znaczenia poszczególnych części dożynek, a także wyrugowanie lub marginalizację niektórych elementów obecnych dawniej podczas dożynek, w tym tańca. (ze wstępu dr hab. Tomasza Nowaka z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-959041-0-3
Ilość stron: 152
Oprawa: twarda
Wymiary: 15,5 x 21,5 cm