„Pozdrowienie z Jarosławia. O pocztówkach jarosławskich" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Pozdrowienie z Jarosławia. O pocztówkach jarosławskich"

Publikacja ta jest efektem długiej i żmudnej pracy wielu ludzi. Składa się ona z dwóch części – opracowania oraz albumu – i stanowi niezwykłą, obfitującą w szczegóły, bogatą ilustrację dla historii Jarosławia na przełomie wieków XIX i XX. Opracowanie traktuje o historii samej pocztówki, a także konkretnie pocztówki na ziemiach polskich i pocztówki jarosławskiej. Zawiera także barwny opis technik wykonywania pocztówek oraz rozdziały poświęcone jarosławskim fotografom i oczywiście nakładcom.

Album to zbiór 918 reprodukcji unikatowych jarosławskich pocztówek i kart pocztowych wydawanych od końca XIX wieku do roku 1918, szczegółowo opisanych i skatalogowanych.  Opracowane zostały indeksy osób oraz użytych nazw ulic i budynków (kamienic, willi, kościołów, szkół, gmachów użyteczności publicznej). Pocztówki ukazane na kartach albumu pochodzą ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz z kolekcji prywatnych.
Stare pocztówki z widokami Jarosławia są nieocenionym źródłem historycznym, kopalnią wiedzy o epoce. Poczynając od samego ich wykonania w różnorodnych technikach i przy użyciu pomysłowych ozdobników, poprzez badanie widoków na nich umieszczonych, na których prześledzić można zachodzące w sylwecie urbanistycznej miasta zmiany (nawet w przypadku najdrobniejszych szczegółów architektonicznych), przeanalizować wygląd ulic, fasad, witryn sklepowych, aż po stronę verso, z której czerpać możemy niezliczone informacje o ówczesnych opiniach i światopoglądach, o więziach łączących nadawców i odbiorców korespondencji, o miejscach, gdzie docierała karta pocztowa z widokiem Jarosławia, o relacjach społecznych, a nawet kaligrafii, czy używanych zwrotach grzecznościowych. Ta szeroka analiza zbioru jarosławskich pocztówek daje możliwość odtworzenia niemal pełnego obrazu miasta i życia jego mieszkańców w omawianym okresie.
Wydawnictwo jako całość jest cennym ogniwem w łańcuchu publikacji traktujących o dziejach Jarosławia. Mamy zatem nadzieję, że spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających znawców tematu, pasjonatów historii miasta, kolekcjonerów kart pocztowych oraz wszystkich innych, którzy z jakiegoś powodu po nie sięgną.

Autorzy: Zofia Kostka-Bieńkowska, Wojciech Rybicki, Łukasz Zagrobelny
Współpraca: Jakub Baran, Piotr Boruta, Łukasz Borysiuk, Piotr Kaplita, Adriana Pobuta, Elżbieta Sieradzka, Katarzyna Szarek
Opracowanie redakcyjne i korekta tekstu: Emilia Rydzewska-Smaza
Skład, opracowanie graficzne: Łukasz Zagrobelny
Wydawca: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

ISBN 978-83-952768-4-2
Wydanie I
Format: 240×300 mm
Ilość stron: 720
Oprawa: twarda