„Radruż. Cerkiew w przestrzeni pogranicza” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Radruż. Cerkiew w przestrzeni pogranicza”

Publikacja, z tekstem Janusza Mazura, wybitnego znawcy radrużańskiej i innych świątyń na terenie ziemi lubaczowskiej, oraz fotografiami Tomasza Michalskiego, Tomasza Mielnika i Krystiana Kłysewicza, poświęcona jednemu z najstarszych, najpełniejszych i najpiękniejszych drewnianych zespołów sakralnych w Polsce.

Wydawnictwo przygotowane wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Wydawnictwo Libra PL ukazuje się w 10-lecie wpisu Zespołu Cerkiewnego w Radrużu oraz piętnastu innych cerkwi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (2013–2023).

Autor: Janusz Mazur
Wydawca: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Wydawnictwo Libra PL
ISBN: 978-83-66699-83-0
Redakcja: Adriana Pyszkowska, Zygmunt Śliwa, Piotr Zubowski
Fotografie: Krystian Kłysewicz, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Krzysztof Motyka
Miejsce i data wydania: Rzeszów–Lubaczów 2023.