„Rocznik 2022” - Katalog wystawy RSF Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Rocznik 2022” - Katalog wystawy RSF

Rok 2022, z którego pochodzą zgromadzone w niniejszym katalogu fotografie wykonane przez członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, zamyka dziesiąty rok funkcjonowania Galerii Nierzeczywistej, miejsca spotkań nie tylko członków Stowarzyszenia, ale i mieszkańców Rzeszowa.

W przestrzeni galerii udało się przez ten okres zorganizować ponad 130 wystaw fotograficznych, kilkaset spotkań i dyskusji poświęconych fotografii. Był to dobrze zainwestowany czas, w którym rozwinęliśmy nasze fotograficzne zainteresowania. Wystawa rocznikowa, której katalog oddajemy do Państwa rąk, obejmuje fotografie, które w bardzo ograniczonym, symbolicznym zakresie, odzwierciedlają aktywność poszczególnych członków Stowarzyszenia w roku 2022. Są to fotografie bardzo zróżnicowane, pokazujące różnorodność zainteresowań i wyborów estetycznych zrzeszonych fotografów. Portret, akt, krajobraz, astrofotografia, fotografia konceptualna, przyrodnicza, dokumentalna, uliczna: uchwycone w kadrze piękno, które dostrzegliśmy i zarejestrowaliśmy jako wizualny komentarz do otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa rocznikowa to także coroczne spotkanie, w szerszym niż zazwyczaj gronie. Jest to swego rodzaju wydarzenie towarzyskie i artystyczne, a sam katalog wystawy, w tradycyjnej formie mini-albumu, to pamiątka i zarazem materiał promocyjny Stowarzyszenia, mający szansę trafić także w ręce osób spoza RSF. Liczymy na to, że przedstawiony materiał znajdzie uznanie wśród odbiorców.

/Elżbieta Rokosz/

Tytuł: „Rocznik 2022”. Katalog wystawy
Autorzy: członkowie RSF
Rzeszów 2023
ISBN 978-83-951848-8-8
Projekt okładki i katalogu – Agnieszka Mac-Uchman
Korekta – Elżbieta Rokosz
Nakład – 60 egz.