Teatralne życie kostiumu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Teatralne życie kostiumu

Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie są autorami nowej publikacji pt. Teatralne życie kostiumu. Wydany pod koniec 2021 roku album prezentuje wybrane projekty kostiumów do spektakli wystawianych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w latach 1957-2020.

Teatralne życie kostiumu. Wybrane projekty kostiumów do spektakli wystawianych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w latach 1957-2020

Unikatowe wydawnictwo można nabyć w Archiwum Państwowym w Rzeszowie w cenie 45 zł. Publikacji towarzyszy wystawa, którą zobaczyć można przy ulicy Władysława Warneńczyka 57.

  • Wydawca: Archiwum Państwowe w Rzeszowie,
  • Partner: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
  • Koncepcja wydawnictwa: Izabella Frużyńska, Monika Midura, Krzysztof Motyka, Aldona Szczygieł-Kaszuba,
  • Wybór projektów, opracowanie graficzne, skład: Krzysztof Motyka,
  • Redakcja wydawnictwa, opracowanie i redakcja tekstów: Monika Midura,
  • Tłumaczenia: Katarzyna Beściak-Kocur,
  • Rok wydania: Rzeszów 2021,
  • ISBN 978-83-955599-9-0.