40 lat Zespołu Śpiewaczego "Lubenianki" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

40 lat Zespołu Śpiewaczego "Lubenianki"

Zespół Pieśni i Tańca "Lubenka" posiada "Artystyczny Znak Jakości". Prezentuje folklor ziemi rzeszowskiej oraz innych regionów Polski. W czasie 40-letniej działalności przez szeregi zespołu przewinęło się wiele osób.

"Lubenka" była oklaskiwana przez publiczność Belgii, Holandii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Bułgarii, Słowacji, Włoch, Niemiec i Grecji. Do tej pory Zespół zgromadził bardzo bogatą dokumentację działalności Zespołu. 

Publikacja zawiera liczne archiwalne fotografie, zestawienie nagród i występów Zespołu oraz przepisy kulinarne regionu.