Almanach Podkarpackiej Izby Poetów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Almanach Podkarpackiej Izby Poetów

Wydawnictwo przedstawia sylwetki 17 współczesnych twórców z regionu całego Podkarpacia.

Staraniem Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, w 2015 roku, został wydany Almanach Podkarpackiej Izby Poetów. Wydawnictwo przedstawia sylwetki 17 współczesnych twórców z regionu całego Podkarpacia. Znalazły się w nim utwory: Janiny Ataman, Wiktora Bochenka, Edwarda Bolca, Celiny Depy, Adama Decowskiego, Mieczysława Arkadiusza Łypa, Małgorzaty Żureckiej, Andrzeja Talarka, Jolanty Michny, Edwarda Guziakiewicza, Zbigniewa Michalskiego, Wacława Turka, Jakuba Pacześniaka, Kazimierza Smolaka, s. Dawidy Ryll, Marty Świderskiej-Pelinko, Stefana Michała Żarowa. Prezentują się w nim kolejni bywalcy tej grupy literackiej skupionej w WDK w Rzeszowie. Jest to świadectwo obecności artystów słową, tu i teraz, ich kreacyjny ślad we współczesnym piśmiennictwie Podkarpacia.
Rzeszowski WDK ma w tym dziele wiele zasług, ponieważ już w 1974 r. był edytorem wiekopomnej antologii Wiersze z Rzeszowskiego autorstwa Jerzego Pleśniarowicza, a następnie, w 1987 r., almanachu Dyskusyjnego Klubu Literackiego WDK Pod Drabiną.  Ten kolejny almanach twórców podkarpackich jest dowodem na to, że poezja i proza nadal są potzreba ludzi wrażliwych na piękno otaczającego świata.

 

Marek Jastrzębski

 

Redakcja: Czesław Drąg, Danuta Pado
Wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ISBN 978-83-87773-82-3
Ilość stron: 110.
Rzeszów 2015.