Biuletyn MKL po raz piąty Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Biuletyn MKL po raz piąty

Ukazał się piąty numer „Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, którego tematyka wykracza daleko poza obszar Puszczy Sandomierskiej.

O publikacji

Szeroki zakres tematyczny publikacji wynika z tego, że – tak jak zawsze – Muzeum zaprosiło do współpracy etnografów, historyków, historyków sztuki, antropologów i kulturoznawców – przedstawicieli różnych instytucji naukowych. W swoich artykułach poruszają oni wiele kwestii badawczych, dzięki czemu wydawnictwo ma charakter interdyscyplinarny.

W dziale „Artykuły” znalazły się 4 teksty dotyczące takich zagadnień jak znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości (s. Anna Tejszerska), zabudowa miejska Kolbuszowej do 1939 r. (Jacek Bardan), przegląd piśmiennictwa poświęconego dawnym miasteczkom (Arkadiusz S. Więch) i urządzenie zdrowego życia w zagrodzie włościańskiej (Izabela Wodzińska).

W „Materiałach” można zapoznać się z opracowaniami powstałymi na podstawie przeprowadzonych przez autorów badań terenowych. Dotyczą one elementów prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju (Karina Stempel-Gancarczyk), obrzędów pogrzebowych Rzeszowiaków (Grzegorz Mosiołek), słońca w wierzeniach mieszkańców Wrzaw (Krzysztof Gorczyca), przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej (Janusz Radwański) oraz przemian funkcji płotów-ogrodzeń w miejscowościach Domatków i Brzezówka (Anna Hadwiczak i Daria Margiciok).

Na uwagę zasługują też artykuły znajdujące się w „Muzealiach”. Skupiają się one wokół najnowszych nabytków muzealnych (kolbuszowskiej komody z pulpitem i nadstawą – tekst Anny Ozaist-Przybyły), działalności promocyjnej (dialogu jako formy kontaktu ze zwiedzającymi – ilustrowany materiał Katarzyny Dypy i Agaty Front) oraz wystawienniczej (wystawie o przemyśle wiejskim – młynarstwie – opracowanie Jana Święcha i Wojciecha Dragana).

Tom zamykają wspomnienia poświęcone zmarłym: Stanisławowi Stępniowi (Janusz Radwański), Janowi Wozowiczowi (Jacek Tejchma), Władysławowi Pogodzie, Janowi Cebuli, Albinie Kuraś (Jerzy Dynia) oraz Jerzemu Dyni (Jolanta Danak-Gajda).

Niewątpliwym walorem publikacji jest szata graficzna. Projekt okładki, na której wykorzystano rysunek Ignacego Kędzierskiego „Dom i zakład ślusarski” przygotowała niezawodna Izabella Kędzierska. Niemal połowa artykułów jest też wzbogacona o ryciny  i fotografie, które dodatkowo podkreślają ich walor poznawczy i popularyzatorski.

Recenzenci:

Recenzentami naukowymi wydawnictwa byli:

  • prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski),
  • prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński),
  • dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
  • dr. hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Publikację można nabyć w sklepiku muzealnym oraz sklepiku internetowym.

Rok wydania: 2021
ISSN 2080-0703
Ilość stron: 344
Oprawa: miękka
Wymiary: 17 x 23 cm.