Cymbały znane i nieznane Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Cymbały znane i nieznane

 • Producent: Ośrodek Kultury Grodzisko Dolne
   
 •  Wybór nagrań, kierownik artystyczny: Michał Rydzik
   
 • Nagranie: Studio Koncertowym im. Tadeusza Nalepy Polskiego Radia Rzeszów 
   
 • Opracowanie graficzne i zdjęcia: Agnieszka Rydzik
   

Projekt ARTISTIC był realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Central Europe współfinansowanego z EFRR.