Katarzyna Barańska, Jolanta Dragan, Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Katarzyna Barańska, Jolanta Dragan, Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016

Pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej, Jolanty Dragan.

W latach 2014-2016 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowało trzyletnie zadanie pt. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”. Jego zasadniczym celem było zarejestrowanie jak największej ilości wszelkich przejawów i form folkloru (tradycyjnych i współczesnych), jakie obecnie funkcjonują u Rzeszowiaków – grupy etnograficznej, której terytorium skupione jest wokół trzech ośrodków miejskich: Rzeszowa, Łańcuta i Przeworska. Działania badawcze objęły również wszelkie zachowane przejawy tradycyjnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki.

Pozyskano źródła foniczne, wizualne oraz audiowizualne. Dotyczyły one głównie wszelkich przejawów folkloru Rzeszowiaków (muzyki, śpiewu, poezji, tańca, obrzędów, zwyczajów), różnych form i przykładów sztuki ludowej, a także tradycyjnych, ludowych rzemiosł i czynności gospodarskich. (ze strony MKL)

 

 

Spis treści:
Wprowadzenie
Od redaktora · Katarzyna Barańska
Kilka uwag do badań kultury ludowej Rzeszowiaków · Jacek Tejchma
O badaniach w Rzeszowskiem · Jacek Bardan

Historia
Osadnictwo i życie codzienne chłopów rzeszowskich od XIII do XVIII wieku · Izabela Wodzińska

Współczesność
Pamięć o przeszłości, czyli kształtowanie się obrazu świata · Arkadiusz Więch
Wizerunki i pamięć o „innych” w narracjach mieszkańców wsi · Tomasz Kosiek
Religijność ludowa i świat wierzeń · Elżbieta Dudek-Młynarska
Obrzędowość doroczna – przemiany i trwanie · Karolina Migurska · Justyna Niepokój-Gil
Obrzędowość rodzinna · Jan Barański
Ale wesoło było! Wokół relacji społecznych mieszkańców wsi · Arkadiusz Więch
Budownictwo drewniane w dorzeczu środkowego Wisłoka · Wojciech Dragan
Zajęcia codzienne – obraz przemian · Wojciech Dragan
Pożywienie na co dzień i od święta oraz lecznictwo ludowe · Urszula Rzeszut-Baran
Od tradycyjnego do folklorystycznego stroju ludowego · Katarzyna Ignas 
Język – zanik, zmiana, kontynuacja · Janusz Radwański
Wszystko tutaj śpiewa, co żyje – poezja ludowa · Janusz Radwański
Pieśni Rzeszowiaków · Jolanta Dragan
Folklor muzyczny · Agata Witowicz
Taniec i zwyczaj taneczny · Tomasz Nowak
Sztuka ludowa, plastyka obrzędowa · Agata Hemon
Literatura cytowana

Materiały z badań
Wywiady
Pieśni
Melodie
Filmy

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-939911-7-4
Liczba stron: 614
Okładka miękka
Wymiary: 24,5 x 19,7 cm