Ilona Dusza-Rzeszowska, Ikony kultury Rzeszowa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ilona Dusza-Rzeszowska, Ikony kultury Rzeszowa

Czym jest status ikony kultury? Komu należy ten status przyznać? Jakim kryteriom oceny dorobku kulturalnego wypadałoby nadać priorytet? Co uznać za imponujące? Czy są ze sobą porównywalne zasługi na polach kultury takich jak: muzyka, taniec, sztuki wizualne, fotografia, film, teatr, estrada, literatura, publicystyka, aktywizm i nauka? Jakim kluczem powiązać „ikonę” z Rzeszowem? Odpowiedź na te pytania nie jest prostą sprawą.

W niniejszym opracowaniu „ikona kultury” jest rozumiana jako „postać ciesząca się autorytetem i sukcesami w dziedzinie kultury”. Nie mam wątpliwości, co do tego, że rzeszowska społeczność potrzebuje „ikon kultury”, na bazie których będzie w stanie rozwijać własną tożsamość regionalną i budować dumę z bycia mieszkańcem Rzeszowa i okolic. Jestem w tym temacie ciągle nienasycona. 

W publikacji pragnę zwrócić Waszą uwagę na fakt powiązania ważnych postaci polskiej, a nawet światowej, kultury z Rzeszowem. Koncepcja publikacji służy prezentacji wielobarwnych osobowości kultury w lekki i nowoczesny sposób. Każdy z biogramów został przygotowany języku polskim i angielskim oraz zawiera kod QR, dzięki którym mogłam osadzić dodatkowe materiały multimedialne poszerzające zakres publikacji. Dobór postaci został poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi, które zrealizowałam hybrydowo (online i stacjonarnie) przy wsparciu Jolanty Krzanowskiej w czasie pandemii Covid-19 w lipcu 2021 r. W skutek włączenia obywateli w tworzenie publikacji wytypowano 33 fascynujące postaci przeszłości, którym można śmiało nadać status „Ikony Kultury Rzeszowa”. Tak powstała niezwykła mozaika wizerunków inspirujących i odznaczających się zasługami wykraczającymi poza Rzeszów. Dzięki temu kwestia rozszerzenia atlasu „Ikon Kultury Rzeszowa” pozostaje otwarta i  jednocześnie ma potencjał stania się impulsem do tworzenia kolejnych inicjatyw kulturalnych.

W tym miejscu pragnę serdeczne podziękować mojemu zespołowi projektowemu w składzie: Monika Drzymała, Paulina Sobczyk, Jolanta Krzanowska i Anita Drąg-Rutkowska. Ten projekt mógł się udać tylko dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu i wyrozumiałości. Dziękuję Grażynie Bochenek, Zbigniewowi Czyżowi i Maciejowi Lipińskiemu za wsparcie merytoryczne oraz udostępnienie swoich materiałów dla potrzeb realizacji niniejszej publikacji. Składam podziękowania również Annie Brzechowskiej, Bartłomiejowi Dołkowskiemu, Bartłomiejowi Gancarczykowi, Sławomirowi Gołąbowi, Elżbiecie Kaliszewskiej, Marcie Kraus, Katarzynie Pawlak, Marcie Plis, Bartłomiejowi Eskaubei Skubiszowi, Renacie Wilk, Dagny Mikoś i Beacie Szmuc za wiarę w moje możliwości i za zaufanie. Na końcu dziękuję mojej córce – Laurze Kowalskiej. Bez niej nie dotarłabym do miejsca, w którym dzisiaj jestem.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla Was inspiracją do działania i do refleksji nad własnym dziełem życia, które po Was pozostanie.

 

Ilona Dusza Rzeszowska

 

Dofinansowano ze srodków budżetu Gminy Miasto Rzeszów w ramach inicjatywy Fundacji Rzeszowskiej "Ikony Kultury".

 

Autor: Ilona Dusza-Rzeszowska
Korekta i konsultacja językowa: Monika Drzymała, Anita Drąg-Rutkowska
Wsparcie merytoryczne: Grażyna Bochenek, Zbigniew Czyż, Jolanta Krzanowska, Maciej Lipiński
ISBN 978-83-951041-8-3
Wydawca: Fundacja Rzeszowska
Rzeszów 2021
Wydanie I
Ilość stron: 79