Józef Forystek, Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK „Świerk” i „Grab” w gminie Świlcza 1943-1947 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Józef Forystek, Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK „Świerk” i „Grab” w gminie Świlcza 1943-1947

Autor z jak największą uczciwością i starannością, w oparciu o dostępne źródła, podjął próbę najwierniejszego opisania zdarzeń i osób biorących w udział w wydarzeniach z lat 1943–1947 w gminie Świlcza na Rzeszowszczyźnie.

Dzieje podstawowych jednostek Armii Krajowej wciąż należą do najsłabiej zbadanych, dlatego tak trudno o całkowicie obiektywne spojrzenie na wydarzenia najnowszych dziejów Polski. Autor z jak największą uczciwością i starannością, w oparciu o dostępne źródła, podjął próbę najwierniejszego opisania zdarzeń i osób biorących w udział w wydarzeniach z lat 1943–1947 mających miejsce w gminie Świlcza na Rzeszowszczyźnie. Głównym celem niniejszej pracy było przywrócenie do społecznej pamięci prawdy o działalności wielu osób zaangażowanych w konspirację w końcowej fazie II wojny światowej, a zwłaszcza po zajęciu Rzeszowszczyzny przez wojska sowieckie.
Publikacja dotyczy głównie losów żołnierzy tzw. bojówek dywersyjnych, którzy za okupacji niemieckiej przeprowadzali akcje dywersyjne i ekspropriacyjne, a także wykonywali wyroki sądów specjalnych oraz znacznie liczniejsze podobne akcje za okupacji sowieckiej. Odnosi się również do losów innych ugrupowań zbrojnych działających na terenie przedwojennej gminy zbiorowej Świlcza w pierwszych latach Polski Ludowej poza strukturami wojskowymi (podczas tzw. utrwalania władzy ludowej). Autor skierował uwagę na zdarzenia, które rozgrywały się w okresie powojennego przełomu z udziałem różnych formacji zbrojnych, zarówno tych działających w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, jak i poza nimi.
W pierwszej zasadniczej części pracy, omawiającej działalność w warunkach konspiracji, zastosowano układ rzeczowo-chronologiczny, ułatwiający odtworzenie procesu historycznego i korzystanie z niniejszej publikacji. Druga część publikacji zawiera autorski aneks mieszczący składy osobowe poszczególnych plutonów AK w obu placówkach „Świerk” i „Grab”, jak również zestawienie osób, które działały w różnych formacjach zbrojnych na tym terenie. Obejmuje także liczne pomocne tabele, w tym: zestawienie akcji rekwizycyjnych, dyscyplinujących i napadów rabunkowych, zestawienie wyroków sądów komunistycznych skazujących członków różnych grup zbrojnych na kary długoletniego więzienia lub kary śmierci; wykaz części osób ujawnionych przed Komisjami Amnestyjnymi z lat 1945 i 1947, jak również wykaz niektórych orzeczeń sądów III RP zapadłych w tzw. sprawach rehabilitacyjnych. Rozprawa zawiera obszerną bibliografię, użyteczne kalendarium, jak również indeksy zawierające około 2500 pozycji, w tym prawie 1800 osób i ich pseudonimów. Przygotowano także indeks miejscowości.
Autor broni również tezy, że nieprawdziwy jest mit o bandyckim rodowodzie powojennego podziemia. Wielu uczestników tzw. drugiej konspiracji zasłużyło na zaszczytne miano Żołnierzy Niezłomnych i winni być czczeni jako nasi bohaterowie, jak np. gen. Emil Fieldorf („Nil”), kpt. Łukasz Ciepliński („Antek”, „Pług”, „Konrad”, „Apk”), rtm. Witold Pilecki („Witold”, „Druh”), por. Jan Piwnik („Ponury”), por. Jan Rodowicz („Anoda”) i setki innych, którzy działali w tym beznadziejnie trudnym okresie i oddali życie wyłącznie z miłości do ojczyzny.

Autor: Józef Forystek
Tytuł: Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK „Świerk” i „Grab” w gminie Świlcza 1943-1947
Wydawnictwo: Jak
Rzeszów 2019
Oprawa: miękka
Ilość stron: 658