Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945

Książka ukazuje struktury organizacyjne i formy działalności środowisk komunistycznych na Rzeszowszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz podczas II wojny światowej. 

Rekonstrukcja „drogi po władzę”, jaką komuniści przebyli od 1918 do 1944 r., kiedy w sposób pozaprawny podjęli udaną próbę zdominowania polskiej sceny politycznej. Przybliża odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu zainstalowanie reżimu komunistycznego w Polsce wieńczyło proces rozwoju owego marginalnego kierunku ideologicznego i nabywania przezeń politycznego znaczenia, a na ile było animowaną z zewnątrz brutalną uzurpacją, możliwą wskutek obecności na ziemiach polskich obcych wojsk i forsownego rozbudowywania rodzimego aparatu represji.

Tytuł: Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945
Autor: Mariusz Krzysztofiński
Wydawca: IPN w Rzeszowie
Rzeszów 2010
Ilość stron: 408 s. + wkł. il.
Oprawa: twarda