Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich

Teksty zamieszczone w antologii godek lasowiackich powstały na przestrzeni ostatnich 150 lat. autorami najstarszych są entuzjaści rodzącej się u schyłku XIX wieku etnografii, badacze regionu lasowiackiego: Zygmunt Wierzchowski, Karol Matyas, Szymon Matusiak.

Zespołem redakcyjnym tego opracowania są: prof. Beata Lorens z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Elżbieta Wiącek oraz mgr Patrycja Laskowska-Chyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Marek Gruchota – pomysłodawca publikacji oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
Inne akcenty wnoszą opracowania ludzi wyrosłych lub pracujących na lasowiackiej wsi, którzy wybili się w działalności społecznej, politycznej, kulturalnej: Wojciech Wiącek (tytułowy Kościszko z Machowa), ks. Wojciech Michna, Jan Słomka, Józef Mączka i Maria Kozłowa.
Teksty współczesne napisali etnografowie i regionaliści: Beata Lorens, Elżbieta Wiącek Patrycja Laskowska-Chyła, Dorota Kozioł, Józef Myjak. Całośc zredagował i wstępem opatrzył Marek Gruchota. Wszystkich łączy pasja, ciekawosć wobec ludu rozpoczynającego w XIV wieku proces tworzenia swej tożsamości.
W ten sposób zebrane zostały w jednym miejscu najistotniejsze teksty dotyczące kultury lasowiackiej, od początku jej badań, do czasów, gdy zmieniające się realia życia przeniosły świat Lasowiaków z puszczańskich wiosek na karty książek i do gablot muzealnych.
Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

Opracowanie: Patrycja Laskowska-Chyła, Beata Lorens, Elżbieta Wiącek
Redakcja: Marek Gruchota
Wydawca: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Stalowa Wola 2022
ISBN 978-83-955130-1-5
Ilość stron: 320
Oprawa: miękka