Kraj lat dziecinnych. Gmina Świlcza w starej fotografii. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Kraj lat dziecinnych. Gmina Świlcza w starej fotografii.

Album ten, to próba zatrzymania czasu przez fotografie - pochodzą one ze zbiorów archiwalnych, kronik oraz albumów rodzinnych. To wydawnictwo unikatowe i niepowtarzalne ze względu na to, że zaprezentowane w nim zdjęcia nigdy wcześniej nie były publikowane.

W albumie tym znajdują się fotografie z lat 1900-1960, przedstawiające ważne wydarzenia, codzienną pracę, zwyczaje, dawne miejsca, znane postaci i zwykłych mieszkańców, mioniony obraz wsi, który uchwycił obiektyw starego aparatu.

„Mała Ojczyzna” to umiłowanie własnej lokalnej ojczyzny, to patriotyzm, który zachowuje pamięć o minionych dziejach i ludziach - tworzących karty historii. Nie pozwala nam to zapomnieć o „naszych korzeniach” .

Dorota Madej

Spis treści:

  • Wstęp
  • Życie codzienne
  • Dawne miejsca
  • Uroczystości
  • Edukacja
  • Portrety
  • Zdjęcia grupowe

Redaktor: Dorota Madej
Zespół redakcyjny: Joanna Gwizdak, Dorota Jędral, Jolanta Styka, Sabina Wójcik, Anna Zakrzewska
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
ISBN 978-83-7586-093-1
Ilość stron: 96.