Krosno – Wyłuskane z historii piękno Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Krosno – Wyłuskane z historii piękno

Pośmiertny tomik poetki związanej z Krosnem i Jedliczem. Zawiera niepublikowane wcześniej wiersze i sentymentalne wspomnienia z ostatnich lat życia, poświęcone głównie Jej małej ojczyźnie.

Pani Bronisława Betlej, poetka i prozaik związana z Jedliczem i Krosnem, pozostawiła bogaty dorobek literacki. Urodziła się 26 sierpnia 1928 roku w Dominikowicach koło Gorlic. Pochodziła z rodziny o patriotycznych tradycjach. W listopadzie 1942 roku została zaprzysiężona, jako członek Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Monika”. Była łączniczką na terenie gromady Dominikowice, w obwodzie AK Gorlice. Po wojnie ukończyła Gimnazjum im. Mariana Kromera w Gorlicach, później tamtejsze Liceum Pedagogiczne, a w roku 1950 Liceum Przyrodniczo-Matematyczne w Krośnie.

Pierwsze jej utwory literackie ukazały się na początku lat sześćdziesiątych i uzyskały wysoką ocenę krytyków oraz odbiorców. Jej poetycka pasja rozwijała się z dala od wielkich twórców emigracyjnych polskiej kultury i literatury. Zaczynała tworzyć w czasach trudnych, z cenzurą i ograniczonym dostępem do dzieł wydawanych na emigracji. Pomimo to pozostawiła bogaty i cenny dorobek literacki. Poetka może być znakomitym przykładem osoby, która żyjąc na Podkarpaciu, z daleka od świata wielkiej literatury, może dla swojej Małej Ojczyzny zrobić tak wiele. Jej twórczość doceniana przez krytyków i recenzentów może być wzorem dla młodzieży interesującej się literaturą, jak i dla miłośników regionu.

Dotychczas wydanych zostało 56 tomików poezji, w tym autobiografia poetki Smak czarnego chleba. Do publikacji pozostało 28 tysięcy Jej wierszy. Za swoją działalność poetka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, także przez gremia międzynarodowe. Otrzymała liczne dyplomy, tytuły, nagrody i odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 10 marca 2017 roku. Spoczywa na cmentarzu w swoim ukochanym Jedliczu.

Dorobkiem Pani Bronisławy Betlej zajęła się jej córka, Elżbieta Magdalena Betlej. Część pamiątek po matce przekazała do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, za co bardzo serdecznie dziękuję. W darze znalazły się archiwalia, fotografie, pamiątki rodzinne, książki, dzieła sztuki, rękopisy, kroniki i przedmioty użytkowe. Pani Elżbieta osobiście dokonała wyboru wierszy, które Państwu w niniejszym tomiku prezentujemy, w większości po raz pierwszy. Zostały one napisane w ostatnich latach życia. Publikacja stanowi unikatowe dzieło, poświęcone naszemu miastu i ziemi rodzinnej, z którymi poetkę łączyły głębokie więzi. Wiele utworów opisuje Krosno, jego historię i zabytki. Autorka przywołuje legendy, postacie świętych i regionalnych bohaterów.

Mam nadzieję, że zagłębicie się Państwo w strofy poezji Pani Bronisławy Betlej z przekonaniem, że dadzą one satysfakcję z poznania dobrej poezji, wzmocnią wiedzę i miłość do naszej Małej Ojczyzny. Jeszcze raz składam podziękowania Pani Elżbiecie Magdalenie Betlej za przekazanie dorobku swojej matki do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Otoczymy te pamiątki właściwą pieczą, aby Jej imię przetrwało również poza spisanymi przez Nią strofami.

Jan Gancarski
Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Wymiary książki: 21 x 14 cm, s. 176, twarda oprawa.