Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939

Książka jest biografią ordynata przeworskiego Andrzeja Lubomirskiego, ale nie skupia się tylko na jego życiu prywatnym czy kolekcjonerstwie- jest to historia biznesmena i jego działalności przemysłowej w Galicji i niepodległej Polsce. Publikacji towarzyszą  fotografie pochodzące z albumu książąt Lubomirskich z Przeworska.

Spis treści:
Słowo wstępne Starosty Przeworskiego  / 7
Słowo wstępne Burmistrza Miasta Przeworska    /9
Słowo wstępne Dyrektora Muzeum w Przeworsku   /11
Wstęp    /13

Rozdział I. Korzenie rodzinne Andrzeja Lubomirskiego. Zarys dziejów roku Lubomirskich   /49
1.1. Genealogia rodu Lubomirskich  /31
1.2. Lubomirscy w Przeworsku – linie przeworska i łańcucka   / 35
1.3. Przeworska linia ordynacka   /36

Rozdział  II. Działalność księcia Andrzeja Lubomirskiego w latach 1882-1918  /49
2.1. Wczesne lata i przejęcie obowiązków ordynata przeworskiego   / 49
2.2. Przeworska inicjatywa cukrowa  /69
2.3. Walka z wrogimi kartelami   /95
2.4. Myśl Andrzeja Lubomirskiego o polskim przemyśle   /110
2.5. Pierwsza inicjatywa przemysłowa    /114
2.6. Inwestycje w przemyśle maszynowym    /116
2.7. Pozostałe inicjatywy gospodarcze i kulturalne    /122
2.8. Ordynat przeworski w opiniach innych osób na początku swojej gospodarczej działalności    /132
2.9. Andrzej Lubomirski w okresie I wojny światowej    /137

Rozdział III. Praca i działalność na płaszczyźnie gospodarczej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości    /141
3.1. Odbudowa interesów w ordynacji przeworskiej po wojnie światowej   /141
3.2. Odbudowa i rozwój Cukrowni i Rafinerii „Przeworsk” w latach 1919-1929  /151
3.3. Rozbudowa spółki cukrowej w latach 1926-1929  / 166
3.4. Pozostałe inicjatywy w latach dwudziestych   /192

Rozdział IV. Okres wielkiego kryzysu i próba odbudowy interesów  /201
4.1. Kryzys gospodarczy   /201
4.2. „Afera horodeńska”    /210
4.3. Utrata wpływów w Małopolskim Towarzystwie Cukrowniczym i Ordynacji Przeworskiej   /217
4.4. Próba ratowania interesów u schyłku wielkiego kryzysu   /229
4.5. Wybuch wojny i ostatnie lata życia   /237

Zakończenie    /245
Bibliografia    /251
Spis fotografii   /263
Spis ilustracji  /265
Indeks osobowy    /267


Autor: dr Łukasz Chrobak
Redakcja: Patrycjusz Pilawski
ISBN 978-83-8138-396-7
Ilość stron: 275
Rok wydania: 2021