Letnia szkoła gry na cymbałach. Vademecum gry na cymbałach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Letnia szkoła gry na cymbałach. Vademecum gry na cymbałach

W nawiązaniu do długoletniej działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zwłaszcza w obrębie kultywowania dziedzictwa regionalnego w sposób szczególny traktowane i realizowane są Ogólnopolskie Spotkania Cymbalistów. Ten unikatowy w skali kraju Konkurs - realizowany w Rzeszowie już od 40 lat -
stanowi jeden z najważniejszych elementów tzw. przekazu pokoleniowego, a ponadto z pewnością stanowi również nasz wyróżnik regionalny, a co za tym idzie umacnia naszą tożsamość regionalną.

Jestem przekonany, że dzięki tym w/w działaniom sztuka gry na cymbałach nie tylko nie zaginęła na tym południowo-wschodnim skrawku naszej Ojczyzny, a nawet nieustannie rozwija się, czego dowodem są zarówno muzykujący mistrzowie gry na cymbałach, jak i cały czas aktywni zawodowo mistrzowie budowania „cymbałów rzeszowskich”.
W ramach tegorocznych działań, wraz z pracownikami Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie będziemy po raz kolejny nawiązywać do tradycji muzycznych naszego regionu ale także odwoływać się do dorobku zawodowego naszych poprzedników, tj. kadry zarządzającej WDK w Rzeszowie tj. Lesława Waisa (Dyrektora WDK w latach 1982-2001) oraz Marka Jastrzębskiego (Dyrektora WDK w latach 2003-2020), jak i do wkładu emocjonalnego i merytorycznego naszych pracowników tj.; Jana Zołoteńko oraz Czesława Drąga, którzy na przestrzeni ostatnich lat dokładali wielu starań, aby ten aspekt działań WDK w Rzeszowie z sukcesami kultywować. Poprzez zinstytucjonalizowaną naukę gry na cymbałach chcemy poszerzyć krąg odbiorców naszych działań, a ponadto zachęcić, szczególnie młode osoby, do zapoznania się z tym unikalnym instrumentem, tak aby dołączyli do adeptów gry na cymbałach, a tym samym popularyzowali go „na deskach scenicznych” całego kraju. Mam nadzieję, że cykliczna kontynuacja „Letniej Szkoły Gry na Cymbałach” w kolejnych latach pozwoli ocalić od zapomnienia zarówno ten instrument, jak i jego budowniczych. W tej edycji zajęcia poprowadzą najlepsi z najlepszych (wielokrotni uczestnicy i laureaci naszych rzeszowskich przeglądów konkursowych) tj.: Stanisław Tadla, Szymon Tadla, Michał Rydzik i Andrzej Mozgała. Nie sposób w tym momencie wymienić wszystkie osoby, które wsparły realizację tego projektu, dlatego chciałbym jedynie podkreślić osobiste zaangażowanie; Marka Kruczka i Jerzego Panka z Futomy, bez udziału których nie udałoby się przygotować i przekazać naszym partnerom i uczestnikom instrumentów do realizacji zajęć praktycznych. Dziękuję, także autorom tekstów, fotografii i aranżacji muzycznych, które zostały zamieszczone w niniejszym opracowaniu. Szczególne wyrazy podziękowania pragnę skierować na ręce całego Zarządu Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem, który pozytywnie zaopiniował i sfinansował całość naszych działań realizowanych w Błażowej, Grodzisku Dolnym, Trzcianie i Rzeszowie.
Jest mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce to unikatowe opracowanie – „Vademecum gry na cymbałach”, w którym znajdą Państwo zarówno najważniejsze informacje o tym instrumencie, słowniczek terminów, ale także podstawowe informacje o technice i sposobach gry na cymbałach, a ponadto liczne cytaty i ilustracje. Mam nadzieję, że przekazane opracowanie będzie zatem nie tylko wspaniałą lekturą, ale również ciekawą lekcją historii i muzyki, która zachęci Was i nas wszystkich do dokumentowania, kultywowania oraz upowszechniania dziedzictwa kulturowego naszych przodków.

/Damian Drąg, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie/

 

Autorzy tekstów: Szymon Tadla, Andrzej Mozgała
Redakcja: Jolanta Danak-Gajda
Wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Rzeszów 2022
Wydanie II uzupełnione
ISBN 978-83-87773-61-8
Ilość stron: 28
Oprawa: miękka