Małgorzata Dziura, Kazimierz Tarnawski – malarz nieprofesjonalny Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Małgorzata Dziura, Kazimierz Tarnawski – malarz nieprofesjonalny

Książka "Kazimierz Tarnawski – malarz nieprofesjonalny" jest monografią przybliżającą życie i twórczość malarza amatora z Bachórza, gm. Dynów, ale również jest opowieścią o potrzebie tworzenia i samorealizacji. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, o rolę sztuki w życiu człowieka.

Zawiera rozdziały zatytułowane "Sztuka nieprofesjonalna" i "Artysta nieprofesjonalny", które są teoretycznym wprowadzeniem w różne rodzaje twórczości wykonywanej przez osoby bez wykształcenia plastycznego oraz pokazaniem ludzi, w których życie wkrada się aktywność artystyczna i staje się pasją, hobby lub sposobem życia, a czasem zarobkowania. W dalszej części książki scharakteryzowano życie i sztukę twórcy.
Tarnawski urodził się 22 czerwca 1916 roku, a zmarł w 30 października 1993 roku w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta Dynowie. Twórca przez całe swoje ubogie życie był cierpliwym opisywaczem rzeczywistości według społecznie akceptowanego wzorca. Malarstwo go pochłaniało i dzięki niemu odnajdywał radość życia, jak również akceptację i uznanie społeczne. Malarz miał swój odrębny świat, który przesądzał o charakterze jego obrazów, ale także był otwarty na sugestie innych osób, na gusta odbiorców, na lokalne zapotrzebowanie.
W książce "Kazimierz Tarnawski – malarz nieprofesjonalny" mamy biografię, rozważania o sztuce nieprofesjonalnej, panoramę życia społecznego i kulturalnego podkarpackiej wsi oraz nawiązania do sztuki ludowej. Monografię wzbogaca katalog obrazów artysty, które nadal znajdują się w wielu domach Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, a także muzeach Podkarpacia.

Tytuł: Małgorzata Dziura
Autor: Kazimierz Tarnawski – malarz nieprofesjonalny
Wydawca: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Przemyśl 2023
ISBN  978-83-66840-29-4
Ilość stron: 143
Oprawa: twarda