„Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje” - nowa muzealna publikacja Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje” - nowa muzealna publikacja

W ostatnich dniach 2020 r. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica” wydało książkę pt. „Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje”.

Obchodzony w  2019 r. jubileusz 60-lecia Muzeum i 40-lecia istnienia parku etnograficznego stał się okazją do rozważań o przyszłości muzeów na wolnym powietrzu. Treści zawarte w książce są więc identyfikacją i opisem dających się już zauważyć bądź antycypować uwarunkowań i konieczności stojących przed muzeami, w których eksponaty znajdują się na otwartej przestrzeni.

Publikacja pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej, dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz i prof. dr. hab. Jana Święcha.

Dyrektor Muzeum Jacek Bardan pisze w „Punkcie wyjścia” – artykule wprowadzającym do publikacji:

„Muzea na wolnym powietrzu, oprócz uwarunkowań wspólnych dla wszystkich instytucji muzealnych, muszą uwzględniać w swojej działalności dosyć rozległy i różnorodny zakres spraw w zasadzie im tylko właściwych. Należą do nich chociażby: ochrona krajobrazu otoczenia ekspozycji plenerowej, zagadnienia związane z urządzaniem zieleni, uprawami i hodowlą, bezpieczeństwem, upowszechnianiem, gromadzeniem zbiorów czy też kwestie konserwatorsko-budowlane.

Ta rozmaitość działań nadaje muzeom na wolnym powietrzu stosowny do tego zakresu potencjał rozwojowy; otwiera wyjątkowe możliwości kształtowania oferty muzealnej, urozmaicania kontaktów z odbiorcami oraz oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość. Zwracając się ku przyszłości, powinniśmy więc rozpoznać, jak będą się kształtowały te relacje w najbliższym i bardziej odległym czasie; jakie czekają nas zagrożenia, jakie szanse, jakie otwierają się perspektywy i kierunki zmian, jaką postawę mamy wobec tego przyjąć, czego się wystrzegać, a do czego dążyć”.

„Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje” to książka zbierająca głosy reprezentantów różnych środowisk związanych z działalnością muzeów i porządkująca je w trzech blokach tematycznych. Pierwszy zatytułowany „Muzeum wobec przemian” – pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej – umiejscawia instytucje tego rodzaju wśród metamorfoz współczesnego świata. Drugi – „Muzeum w otoczeniu” – który opieką naukową otoczyła dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, wskazuje na bardzo rozległe i silne wzajemne relacje opisywanych placówek z przedsiębiorcami, samorządami i społecznością. Ostatni blok pt. „Muzeum a jego misja” zredagowany przez prof. dr. hab. Jana Święcha nakreśla możliwe kierunki rozwoju takich instytucji oraz ich powinności wobec współczesnych i następnych pokoleń.

Publikacja składająca się z 18 obszernych tekstów zawiera refleksje, obawy, projekty i marzenia przedstawicieli środowisk akademickich, muzealniczych, samorządowych itd. Od początku nowego, 2021 r., dostępna jest ona w muzealnym sklepiku oraz e-sklepiku na witrynie sklep.muzeumkolbuszowa.pl.

Książka została dofinansowana z subwencji naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Spis treści

 • „Punkt wyjścia” – Jacek Bardan

Muzeum wobec przemian

 • „Muzeum a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator rozwoju czy obciążenie?” – Katarzyna Barańska
 • „Lokalne muzeum vs. McDonald’s, interpretacja vs. standaryzacja, czyli muzea skansenowskie wobec globalizacji” – Sebastian Wacięga
 • „Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy” – Piotr Majewski

Muzeum w otoczeniu

 • „Wieloaspektowość i specyfika relacji muzeów na wolnym powietrzu z ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem” – Monika Murzyn-Kupisz
 • „Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i jego relacje z otoczeniem” – Henryk Soja
 • „O symbiozie muzeum z otoczeniem. Przypadek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie” – Dawid Gonciarz
 • „Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum pod otwartym niebem i duch miejsca a idea muzeum rozszerzonego” – Anna Czarnecka
 • „Uwarunkowania planowania przestrzeni wokół muzeum na wolnym powietrzu” – Maciej Żołnierczuk
 • „Muzeum współtworzone społecznie” – Dominika Hołuj
 • „Muzea w dokumentach strategicznych samorządów – uwagi na marginesie spraw niemarginalnych” – Andrzej Pacuła

Muzeum a jego misja

 • „Muzeum etnograficzne – nauka czy park rozrywki?” – Jan Święch
 • „Gromadzimy – co, jak, dlaczego? Polityka zbiorów w muzeach skansenowskich” – Antoni Pelczyk
 • „Materializacja niematerialnego. Muzeum a niematerialne dziedzictwo kulturowe” – Katarzyna Smyk
 • „Ekspozycja w muzeum na wolnym powietrzu – realnie czy wirtualnie?” – Jan Maćkowiak
 • „Bo piękno na to jest, by zachwycało – o pożytkach kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej w muzeum” – Katarzyna Dypa, Agata Front
 • „Baza dla nadbudowy. O tym, co jest dla muzeum konieczne, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość” – Jan Rzeszotarski
 • „Jak daleko do Zatorlandii? Muzealnicy o pojmowaniu i poczuciu misji wobec często natarczywych i pospolitych oczekiwań” – Jarosław Gałęza.

Informacje o autorach

Szczegóły na stronie internetowej Muzum - kliknij link.