Polska na Emigracji. La Pologne á l’Émigration Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Polska na Emigracji. La Pologne á l’Émigration

Muzeum Podkarpackie w Krośnie prezentuje wyjątkową publikację pt. „Polska na Emigracji. La Pologne á l’Émigration”, która zawiera blisko 400 fotografii.

Katalog, który oddajemy do rąk czytelników, miłośników historii i kultury polskiej, jest jedynym na rynku wydawniczym, bogato ilustrowanym opracowaniem ukazującym wybrane przykłady wyjątkowych zabytków paryskiego Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji, które przekazano do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

W publikacji zostały przedstawione najcenniejsze i najciekawsze eksponaty, skarby emigracji, będące częścią naszego wspólnego, narodowego dziedzictwa. Zbiory Stowarzyszenia stanowią niezwykłe świadectwo służby, pracy i poświęcenia wielu pokoleń Polaków żyjących na emigracji, ludzi, którzy walczyli o niepodległą Ojczyznę, dbali o zachowanie jej kultury i dziedzictwa. Wśród zabytków przekazanych do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie znajduje się wiele cennych eksponatów. Kolekcję tworzą zabytki z okresu od XVII do XX wieku, unikatowe archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje oraz nieznane wcześniej w Polsce filmy.

17 marca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie i zgodnie ze statutem na walnym zebraniu zdecydował o przekazaniu całości swych zbiorów do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 24 czerwca 2018 roku została podpisana umowa określająca warunki powierzenia kolekcji. Muzeum Podkarpackie w Krośnie zobowiązało się do wydania katalogu prezentującego najcenniejsze i najrzadsze obiekty. Finalnie, zabytki trafiły do Krosna w lipcu 2019 roku. Przez wiele miesięcy trwały prace merytoryczne nad opracowaniem tej niezwykłej kolekcji oraz nad scenariuszem wystawy, która miałaby ją zaprezentować, a także prace redakcyjne nad towarzyszącym wystawie katalogiem.

Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji przez prawie trzydzieści lat swej działalności zgromadziło ponad dziewięć tysięcy eksponatów. Podejmując się tego wyzwania, członkowie Stowarzyszenia uratowali od zniszczenia i zapomnienia wiele bezcennych dla historii naszego kraju poloników. To dzięki zaangażowaniu takich osób jak twórcy i członkowie paryskiego Stowarzyszenia przyszłe pokolenia Polaków będą mogły poznawać historię osób, które z dala od swojej ukochanej Ojczyzny, na emigracji, walczyły i pracowały na rzecz wolnej i niepodległej Polski.

Decyzja Stowarzyszenia o przekazaniu wszystkich zbiorów do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie jest dla naszej placówki niezwykłym wyróżnieniem. Dla wielu Polaków żyjących na emigracji walka o Niepodległą wydawała się beznadziejna i przegrana, ale dzięki pracy i zaangażowaniu członków SMWPF ich cząstka wraca dziś do Polski, którą tak ukochali, a do której niedane im było powrócić.

Tytuł wystawy "Polska na Emigracji" odnosi się do osób dbających i pielęgnujących kulturę, historię i pamięć o Polsce niepodległej i wolnej poza jej granicami. Pokazuje jednocześnie, że ich praca nie poszła na marne, że cele, jakie im towarzyszyły stawiane mogą być za wzór dla przyszłych pokoleń Polaków, a ich ideały wciąż są żywe.

Anna Guz
Łukasz Kyc
Kuratorzy wystawy


Publikacja zawiera blisko 400 fotografii, opracowanie merytoryczne zbioru przekazanego przez Stowarzyszenie oraz noty biograficzne osobistości polskiej emigracji. Część katalogową tworzą fotografie i metryki blisko 350 obiektów. Wydawnictwo dwujęzyczne, polsko-francuskie. Wymiary: 29 x 21 cm, s. 407, twarda oprawa.