Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów

Publikacja „Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych” pod redakcją dr hab. Anny Krochmal, to efekt obrad międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w 2018 r. w gronie archiwistów i historyków z Polski i Ukrainy. 

Dr hab. Anna Krochmal opisała tematykę pomocy Żydom w okresie II wojny światowej oraz ogromnego wkładu Archiwów Państwowych w prace prowadzone w ramach wieloletniego projektu „INDEX Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej”. W wyniku kwerend przeprowadzonych w ponad 100 ośrodkach w Polsce i za granicą (Austrii, Izraelu, Litwie, Niemczech, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii) zgromadzono dane o ponad 6 tys. polskich obywateli, poddanych różnego rodzaju represjom, w tym karze śmierci za wsparcie udzielone żydowskim sąsiadom.
Autorzy artykułów zamieszczonych w publikacji omówili materiały źródłowe zgromadzone w sieci polskich Archiwów Państwowych oraz w zbiorach innych instytucji pamięci. Starali się również w pełni ukazać potencjał badawczy zasobów archiwalnych przechowywanych na Ukrainie (w archiwach państwowych we Lwowie, Iwanofrankowsku (Stanisławowie) i Tarnopolu) oraz w Stanach Zjednoczonych (w zbiorach Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie oraz Żydowskim Instytucie Historycznym (YIVO) w Nowym Jorku).

Tytuł: Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów
Autor: pod redakcją Anny Krochmal
Przemyśl 2021
ISBN 978-83-88172-84-7
Ilość stron: 166