Przeworsk, mała Ojczyzna. Studia z dziejów miasta i powiatu przeworskiego w XX wieku Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Przeworsk, mała Ojczyzna. Studia z dziejów miasta i powiatu przeworskiego w XX wieku

W 2019 roku zrodził się pomysł uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej z terenu Przeworska i okolicy represjonowanych przez władze okupacyjne, a w szczególności wywiezionych i pomordowanych przez NKWD po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Spis treści
MIASTO I REGION
Marcin Dziubak, Mariusz Skiba, Policja Państwowa w powiecie przeworskim w latach 1919–1939
Tomasz Bereza, Przeworska policja i policjanci w latach wojny i okupacji (1939–1944)
Zarys problematyki
Irena Kozimala, „Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować...” Wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w powiecie przeworskim
Piotr Chmielowiec, Działania wojenne w powiecie przeworskim w 1939 i w 1944 roku .
Arkadiusz Machniak, Początki „władzy ludowej” w mieście i powiecie przeworskim (1944/1945)
KORZENIE I TOŻSAMOŚĆ
Piotr Łojko, Ksiądz Antoni Wawrzyszko w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Szczepan Kozak, Rola egodokumentów w badaniach nad dziejami Przeworska w czasie okupacji
Zarys problematyki
Szymon Maksymilian Wilk, Ojca Konstancjusza Władysława Włodyki „Wydarzenia i przeżycia z czasów (...) gwardiaństwa w Przeworsku” (1939–1941)
Małgorzata Wołoszyn, Źródła do dziejów okupacji Przeworska w zbiorach Muzeum w Przeworsku
Noty o autorach

Pod redakcją: Szczepana Kozaka i Arkadiusza Machniaka
Wydawca: Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku
Rzeszów 2021
ISBN 978-83-66566-85-9
Rada naukowa serii: mgr BOŻENA FIGIELA, dr AGNIESZKA KAWALEC, dr hab. SZCZEPAN KOZAK prof. UR, dr IRENA KOZIMALA, dr ARKADIUSZ MACHNIAK
dr hab. AGNIESZKA MIRKIEWICZ prof. UR