Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością.

Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością.
Pod redakcją Katarzyny Smyk, Tomasza Pudłockiego i Izabeli Wodzińskiej.

Spis treści

Wstęp / Katarzyna Smyk
HISTORIA-Życie i pożywienie codzienne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej od uwłaszczenia do początku II wojny światowej /    I. Wodzińska
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Rytm codzienności
1. Wokół kuchni. Tradycje kulinarne Lasowiaków na tle przemian społecznych i gospodarczych / Janusz Radwański
2. Pożywienie codzienne wczoraj i dziś / Elżbieta Dudek-Młynarska
3. Przednówek w biedzie i w dostatku / Urszula Rzeszut-Baran
Wielkie świętowanie
1. Od Adwentu do Trzech Króli – o pożywieniu w świąteczny czas Bożego Narodzenia / Justyna Niepokój
2. Potrawy wielkopostne i wielkanocne / Mariola Tymochowicz
3. „Na zapusty wieprzek tłusty”. O lasowiackim biesiadowaniu w karnawale / Jolanta Dragan
4. Świniobicie – w oczekiwaniu na celebrację świąt / Wojciech Dragan
5. O pożywieniu pielgrzymkowym i odpustowym / Wojciech Dragan
Uroczystości
1. Uczta weselna: obfitość, wspólnota, obrzęd / Katarzyna Ignas
2. Rodzinne spotkania przy stole / Arkadiusz S. Więch
3. Przyjęcia imieninowe i urodzinowe w Puszczy Sandomierskiej – tradycja i współczesność / Magdalena Fołta
Literatura cytowana
MATERIAŁY Z BADAŃ
1. Archiwum
2. Wybrane receptury
3. Indeks rzeczowy


Wydawca: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Kolbuszowa 2017
ISBN 978-83-939911-5-0
Okładka miękka
Liczba stron: 387