Raduje się serce, raduje się dusza ... Dzieje Kapeli Kurasie. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Raduje się serce, raduje się dusza ... Dzieje Kapeli Kurasie.

Podstawą opracowania i przedstawienia zamieszczonych tu dziejów Kapeli Kurasie, a poniekąd rodzinnych (w tym Kapeli Kamińskiego – poprzedniczki Kurasi) są przede wszystkim archiwa, dokumenty, listy, wspomnienia, fotografie, relacje, itp. materiały źródłowe.

Zostały one zgromadzone przez rodzinę Kurasiów i przez wiele lat znajdowały się pod pieczołowitą opieką wnuczki Władysława Kamińskiego, a córki Albiny i Karola Kurasiów – Zofii Teresy Mudryk. Jest ona jednocześnie menedżerką zespołu i muzykantką kapeli. Z tego tytułu stała się również współautorką tego opracowania. W bogatym i obszernym zbiorze archiwów należało przeprowadzić zarówno – szczegółowe prace badawcze, jak i w konsekwencji ich selekcję merytoryczną i formalną. Trwały one kilka miesięcy, a ich skutkiem jest w miarę zwarte wydawnictwo. Odzwierciedla ono – gdyż taki był zamiar autorów – w sposób optymalny całość dziejów rodzinnej Kapeli Kurasie. Mamy przynajmniej nadzieję, że tak jest.


W książce zostały zamieszczone najważniejsze fakty, wspomnienia, relacje, fotografie, dokumenty, itp. archiwalia (lub ich omówienia), które obrazują – jeśli nie w pełnym – to na pewno w dużym stopniu dzieje tego zespołu i rodziny, zjawiska i zdarzenia oraz ludzi z nimi związanych, którzy mieli istotny wpływ na tak bogaty dorobek kapeli. Na muzykę, twórczość artystyczną, działalność społeczną i kulturalną, a wreszcie na ich życie rodzinne, osobiste. Słowem, na niebanalne istnienie w obszarze szeroko pojętej kultury
ludowej – folklorze podkarpackiego regionu i całego kraju.
Oprócz tego, co powyżej – wykorzystano liczne materiały (książki, artykuły, recenzje, broszury, wydawnictwa okazjonalne i okolicznościowe, programy), dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio dziejów tej muzykującej rodziny i kapeli spod Ropczyc. Ich spis znajduje się w bibliografii.


W trakcie przygotowań do druku tej książki przeprowadzone zostały wywiady i rozmowy z żyjącymi członkami kapeli, przedstawicielami rodzin oraz społeczności wiejskiej, blisko związanymi z Kapelą Kurasie bądź też bezpośrednio z członkami rodziny Kurasiów – w tym przede wszystkim z Albiną Kuraś. A także z tymi osobami, które z racji pełnionych funkcji lub profesji posiadali orientację i wiedzę na temat nas tu interesujący. Wszystko to zostało poczynione dlatego, żeby nie tylko zweryfikować i ustalić określone fakty i informacje (co z historycznego punktu widzenia było niezbędne), ale także – a może nawet przede wszystkim – oddać w miarę obiektywnie i prawdziwie ten specyficzny, niezwykły wręcz klimat i atmosferę (nazwijmy ją duchowo – artystyczną). Towarzyszyła ona unikalnej rodzinie i kapeli od dziesięcioleci. Szczególnie to istotne, bo są w tym gronie reprezentanci aż pięciu pokoleń. Ten fakt już sam w sobie wystarczająco uzasadnił potrzebę poświęcenia temu zjawisku osobnego dzieła.
Było to możliwe dzięki temu, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie rozpatrzyło ofertę (złożoną 27 listopada 2014 roku) pt. Kapela Rodzinna Kurasie – 65 lat działalności i popularyzowania tradycji ludowych. Obejmowała ona m.in. opracowanie i wydanie monografii Kurasi. Mamy ją teraz w ręku.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej
Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny

 

Autorzy: Aleksander Bielenda, Zofia Teresa Mudryk, Władysław Tabasz
Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Chrobak, dr  Grażyna Woźny
Koncepcja książki i okładki: Aleksander Bielenda, Zofia Teresa Mudryk
Wydanie I
Ilość stron: 142
Ropczyce 2015
ISBN 978-83-940039-8-2.