Rekolekcje internowanych w stanie wojennym Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Rekolekcje internowanych w stanie wojennym

Książka ta jest ważnym dokumentem epoki, skierowanym zwłaszcza do młodego pokolenia Polaków, aby nie zapominało o tamtych czasach.

Wiara w Boga i bliski związek z Kościołem utwierdzały internowanych działaczy opozycji antykomunistycznej w przekonaniu, że doczekają Polski sprawiedliwej, demokratycznej, suwerennej i opartej na trwałych wartościach moralnych. Rekolekcje były dla nich zbieraniem sił, okazją do uporządkowania zarówno własnego życia, jak i planów działania na rzecz wspólnego dobra.

Spis treści:
- CZĘŚĆ I. TRANSKRYPCJA NAGRAŃ MAGNETOFONOWYCH DOKONANYCH PRZEZ DUSZPASTERZY W OŚRODKACH ODOSOBNIENIA DLA INTERNOWANYCH W ZAŁĘŻU, UHERCACH I W NOWYM ŁUPKOWIE
- Instrumentalne odtworzenie pieśni Czarna Madonna
- Edmund Sarna, Podziękowanie naszym kapłanom 
- Stanisław Żurowski, Kościół wobec stanu wojennego i internowanych 
1. Fragmenty Mszy św. odprawionej w dniu 4 kwietnia 1982 roku w zakładzie karnym w Załężu, w oddziale krakowskim [koncelebrowana przez ks. Władysława Palmowskiego i o. Pawła Mynarza 
2. Fragmenty Mszy św. celebrowanej w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa przez ks. Władysława Palmowskiego w dniu 9 maja 1982 roku 
3. Fragmenty Mszy św. odprawionej w dniu 23 maja w Załężu przez o. Tomasza Pawłowskiego
4. Fragmenty Mszy św. celebrowanej przez ks. Władysława Palmowskiego 30 maja 1982 roku w Załężu [po akcie poświęcenia świata Matce Bożej przez Jana Pawła II w dniu 13 maja
5. Fragmenty Mszy św. odprawionej w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie przez ks. Władysława Palmowskiego w dniu 26 września, połączonej z chrztem dzieci internowanych
6. Pozdrowienia internowanych skierowane 23 maja 1982 r. do członków „Solidarności” i załóg zakładów pracy 
7. Słuchowisko pod tytułem Modlitwa internowanych [druga połowa czerwca 1982 r.
8. Słuchowisko nagrane przez internowanych z Regionu Śląsko- -Dąbrowskiego z okazji przybycia do ośrodka ks. bp. Czesława Domina w dniu 28 listopada
9. Pieśni patriotyczne oraz satyryczne wyśmiewające władze PRL
CZĘŚĆ II. WSPOMNIENIA DUSZPASTERZY ODWIEDZAJĄCYCH INTERNOWANYCH
1. Ks. Władysław Palmowski
2. O. Paweł Mynarz. Wywiad przeprowadzony przez Jana Franczyka
3. Ks. Stanisław Słowik 
4. Ks. Stanisław Czenczek 
CZĘŚĆ III. PAMIĘĆ O DUSZPASTERZACH ODWIEDZAJĄCYCH OŚRODKI ODOSOBNIENIA W NOWYM WIŚNICZU I NA PODKARPACIU NA PODSTAWIE DZIENNIKÓW I WSPOMNIEŃ OSÓB INTERNOWANYCH PO 13 XII 1981 R.
1. Ryszard Zagórski, Boże Narodzenie w Załężu k. Rzeszowa 
2. Jacek Baluch, Boże Narodzenie w Nowym Wiśniczu i Wielkanoc w Załężu
3. Bogusław Duchań, Wielkanoc 
4. Józef Kula, Święto św. Stanisława Męczennika 
5. Ryszard Buksa, Boże Ciało 
6. [N.N. internowany], Internowani wobec Jubileuszu 600-lecia klasztoru Matki Bożej Jasnogórskiej 
7. Emil Mastej, Wizyta ks. bp. Tadeusza Błaszkiewicza 
8. Andrzej Szkaradek o pomocy duszpasterskiej internowanym 
9. Tadeusz Kensy o duchowej i materialnej pomocy internowanym 
CZĘŚĆ IV. ANEKS
1. Jan Franczyk, Rekolekcje dla internowanych w Załężu 
2. Sprawozdanie Krystyny Gąsowskiej, reprezentantki Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym z wizyty w Załężu koło Rzeszowa, w dniu 24 VI 1982 roku 
3. Działalność Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym we wspomnieniach Wojciecha Zabłockiego 
Spis nagrań magnetofonowych dokonanych przez duszpasterzy w ośrodkach odosobnienia dla internowanych w Załężu, Uhercach i w Nowym Łupkowie 


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerem publikacji jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
 

Tytuł: Rekolekcje internowanych w stanie wojennym
Wstęp i opracowanie: Andrzej Dróżdż
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Kraków 2023
Ilość stron: 241
Oprawa: miękka