Robert Antoń, Józef Agaton Morawski (1893-1969). Mowy sejmowe Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Robert Antoń, Józef Agaton Morawski (1893-1969). Mowy sejmowe

Publikacja ta, owoc wieloletniej fascynacji autora, osobą Józefa Agatona Morawskiego (1893-1969), przedwojennego ziemianina, działacza społecznego i polityka, do 1939 r. gospodarującego w podsanockich Niebieszczanach.

Pełniąc w latach 1935-1938 mandat posła na Sejm RP, Morawski w skutecznie zabiegał m. in. o lokalizację w Sanoku inwestycji w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jak ważną osobą był wtedy dla regionu, świadczy przyznanie mu w 1939 r. przez radę miejską Sanoka tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.
Bardzo barwne i aktywne życie Józefa Morawskiego odbija jak w soczewce najnowszą historię Polski. Najpierw gimnazjum i początek studiów prawniczych w c. k. Galicji, później wybuch wojny światowej i wstąpienie do Legionów Piłsudskiego, po odzyskaniu Niepodległości gospodarowanie i aktywne działanie w sferze publicznej.
Po klęsce wrześniowej służba w 1940 r. Armii Polskiej we Francji, a następnie w 1944-1945 w 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, później powrót do kraju w 1947 r. i wieloletnia praca referenta w Lasach Państwowych w okręgach Zielona Góra i Szczecinek. Zmarł w 1969 r. w Krakowie i tam jest pochowany w rodzinnym grobowcu Dąbrowa - Morawskich, na Cmentarzu Rakowickim.

Autor: Robert Antoń
Tytuł: Józef Agaton Morawski (1893-1969). Mowy sejmowe
Wydawca: Ruthenus
Krosno - Sanok 2022
ISBN 978-83-7530-857-0
Oprawa: twarda
Ilość stron: 279