Robert Antoń, Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Robert Antoń, Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna

Publikacja autorstwa Roberta Antonia poświęcona Oldze Didur-Wiktorowej, śpiewaczce operowej występującej na scenach operowych Lwowa, Warszawy, Krakowa, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, a na koniec w Operze Śląskiej w Bytomiu.

W dorobku publicystycznym Robert Antonia jest wiele pozycji, m. in.: „Wzgórze w Zboiskach” praca zbiorowa pod red. J. Wilusza, 2001, „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”, prac. zbiorowa pod red. R. Antonia, Sanok 2019, „Księga Pamiątkowa z budowy pomnika w Hołdzie Majorowi „Hubalowi” Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej”, Dobra 2021, „Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów, h. Brochwicz. Przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski. Studium historyczno-genealogiczne od poł. XIV wieku”, Krosno 2021, „Skarby Wawelskie w Kanadzie w latach 1940-1960. Zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie”, Krosno 2021, "Dr Oskar Schmidt (1902-1976). Sanocki Król Gumy", Krosno 2021, "Józef Agaton Morawski (18931969). Mowy Sejmowe, Krosno 2022, "Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w połowie XVIII wieku. Materiały konferencyjne" Radzyń Podlaski 2019 (redakcja i współautor), Krosno 2023, „Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna”, Krosno 2023 oraz kilkadziesiąt artykułów prasowych z zakresu biografistyki.

Autor: Robert Antoń
Wydawca: Ruthenus
Krosno - Sanok 2023
ISBN 978-83-7530-912-6
Oprawa: twarda
Ilość stron: 198