Robert Antoń "Skarby Wawelskie w Kanadzie w latach 1940-1960" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Robert Antoń "Skarby Wawelskie w Kanadzie w latach 1940-1960"

Zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Od autora,

"Pragnę podkreślić, iż praca ta, którą Szanowny Czytelnik bierze do rąk, powstała z myślą nie tylko o rocznicy powrotu Skarbów Wawelskich do Polski, ale również jako wyraz hołdu i przypomnienia ludzi, którzy w wojennych i powojennych czasach poświęcili bezinteresowanie swój czas, włożyli wiele pracy i wysiłku by zbiory te w należytej kondycji zachować i gdy przyjdzie odpowiedni czas, mogły bezpiecznie powrócić do Polski, do miejsca, w którym przypominałby oglądającym, siłę i wielkość wielopokoleniowej narodowej spóścizny".

Sanok, maj 2021.

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-7530-756-6
Ilość stron: 552
Oprawa: miękka
Wymiary: 24 x 17 cm.