Społeczeństwo Przemyśla w XIV-XVIII wieku. T.1 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Społeczeństwo Przemyśla w XIV-XVIII wieku. T.1

Publikacja jest nowym, poszerzonym merytorycznie i chronologicznie spojrzeniem na Przemyśl i jego mieszkańców w dobie renesansu, baroku i oświecenia.

W książce znajdziemy informacje dotyczące podziałów społecznych, etnicznych i religijnych. Autor omawia też warunki bytowe oraz mieszkaniowe w ówczesnym Przemyślu: sprawy związane z bezpieczeństwem mieszczan, zdrowiem, opieką społeczną, pożywieniem, ubiorem, oświatą, kulturą, a także jakie były główne źródła utrzymania mieszkańców.
Ważną część opracowania stanowi problematyka prawna związana z funkcjonowaniem miasta, instytucji państwowych, samorządowych, stanowienie prawa, jego przestrzeganie itd.

Autor: Jerzy Motylewicz
ISBN 978-83-60680-97-1
Wydawca: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Ilość stron: 271
Oprawa: twarda
Przemyśl 2020