„...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...” – wystawa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...” – wystawa

1-27.02.2021
Rzeszów, ul. Sokoła 13, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypadającego 21 lutego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przygotowała wystawę „...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”.

Dzień ten, ustanowiony przez organizację UNESCO w 1999 r., w założeniu ma pomóc w ochronie i promocji różnorodności językowej, jako specyficznego dziedzictwa kulturowego. Jest okazją do promocji kultury mowy ojczystej, pogłębienia świadomości językowej i umiejętności posługiwania się mową, jako narzędziem komunikacji.

Język ojczysty Polaków ma bardzo bogatą historię, należy do 25 największych języków świata (jest jednym z 10 największych języków w Europie). W różnym stopniu zna go ponad 50 milionów osób na świecie, większość z nich mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne społeczności można znaleźć także w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Argentynie, Brazylii i na Białorusi.

Na wystawę dotyczącą bogactwa języka ojczystego, prezentowaną w Bibliotece, składają się głównie wydawnictwa ze zbiorów WiMBP, z dawnych i najnowszych dziejów polszczyzny, dotyczące powstania, pochodzenia, rozwoju, poprawności, a także piękna języka polskiego, m.in.: Język polski i jego historia z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich, cz. I i cz. II (z 1915 r.), Około kultu mowy ojczystej (z 1925 r.), Nasza mowa ojczysta (z 1933 r.), Język polski: poprawność – piękno – ochrona, Język polski: pochodzenie, powstanie, rozwój, Język polski: współczesność, historia. Ponadto prezentowane są również najpopularniejsze słowniki i leksykony języka polskiego, m.in. te podstawowe: słownik ortograficzny, wyrazów bliskoznacznych, poprawnej polszczyzny, synonimów, antonimów, etymologii czy frazeologii, ale także: Słownik dobrego stylu, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Słownik polszczyzny potocznej oraz Słownik slangu młodzieżowego.

Ekspozycję uzupełniają materiały piśmiennicze, czcionki drukarskie, „gęsie pióro”, ciekawostki językowe, wyrażenia trudne w wymowie oraz humor z zeszytów szkolnych.

Ekspozycję można zwiedzać od 1 lutego do 27 lutego 2021 r. w holu głównym WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13, w godzinach otwarcia Biblioteki. Wstęp wolny!