36. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

36. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

17-18.10.2020
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, WDK oraz Trzciana 353C, GCKSiR w Świlczy z s. w Trzcianie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z. s w Trzcianie zapraszają na 36. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, który odbędzie się w dniach 17-18 października 2020 r.

Podczas Konkursu prezentowane i dokumentowane będą tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski. Główną ideą Konkursu jest ukazywanie i zachowanie tradycyjnego tańca ludowego w jak najbardziej autentycznej formie.

  • 17 października od godz. 9.00 w GCKSiR w Świlczy z. s w Trzcianie odbędą się prezentacje konkursowe w dwóch kategoriach: autentycznych grup i par tanecznych. Zespoły z całej Polski wykonają wachlarz tańców ludowych właściwych dla danego regionu: oberki, polki, walczyki, sztajerki, tramle, krzyżaki, chodzone. Dodatkowo zobaczymy taneczne zabawy w wykonaniu zespołów dziecięcych.
  • 18 października o godz. 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędzie się ogłoszenie wyników oraz zostaną wręczone laureatom nagrody i statuetki pamiątkowe.

Dodatkowo w tym roku 16 października odbędzie się seminarium warsztatowe dotyczące folkloru krośnieńskiego. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupia liczne grono uczestników i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez taniec jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru. Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ skupia się na istocie autentycznej kultury ludowej w zakresie tańca oraz na jej reprezentantach, których występy służą przekazywaniu tradycji następnym pokoleniom.

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest jednym z najstarszych konkursów związanych z folklorem na terenie Polski, organizowany od 1984 roku. Jego głównym celem jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego folkloru, a w szczególności tańca ludowego oraz całości kontekstu obrzędowego i obyczajowego nierozerwalnie z nim związanego. Niezmiennie od lat gromadzi miłośników folkloru, głównie tancerzy, lecz także muzykantów i śpiewaków, którzy prezentują rodzime formy taneczne charakterystyczne dla danego regionu, m.in. Podkarpacia (tu przede wszystkim typowe: polka w lewo, polka drąg, tramla, cebula, lasowiak, krzyżak, jacok i wiele innych).

Konkurs dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line.