Plakat 39. Spotkań Cymbalistów przedstawia młodego muzyka, ubranego w strój ludowy, który gra na cymbałach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

39. Spotkania Cymbalistów

11-13.12.2020, godz. 14:00
Rzeszów, ul. Okrzei 7, WDK - wydarzenie online

W dniach 11-13 grudnia 2020 r. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizuje 39. Spotkania Cymbalistów. Wydarzenie odbędzie się on-line i będzie transmitowane na żywo.

Coroczne „Spotkania Cymbalistów” to unikatowy konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już 39 raz. Konkurs ma niepowtarzalny w skali kraju charakter. Ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach – tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie. Niezwykle istotne jest stwarzanie ludowym muzykom możliwości do zaprezentowania sztuki gry oraz integracja i wymiana doświadczeń uczestników konkursu. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację całość Spotkań odbędzie się on-line i będzie transmitowana na żywo.

  • 11 grudnia 2020 r. od godz. 14:00 - pierwszego dnia odbędzie się seminarium poświęcone tematyce cymbałów i liry korbowej.

Część poświęcona cymbałom składać się będzie z wykładu o historii, zasięgu występowania i miejscu cymbałów w praktyce muzycznej Podkarpacia. Wykład okraszony będzie pokazem gry na cymbałach (prezentacja budowy i strojenia instrumentu). Część dotycząca liry korbowej będzie zawierała merytoryczne informacje na temat historii, funkcji i występowania tego nietuzinkowego instrumentu. Wykład obejmie również tematykę tradycji i pieśni dziadowskich oraz lutników polskich. Uczestnicy zapoznają się również z budową i sposobie gry na tym instrumencie. Uwieńczeniem warsztatów będzie pokaz gry na lirze korbowej.

  • 12 grudnia 2020 r. (sobota) od godz. 14:00 odbędą się prezentacje konkursowe solistów-cymbalistów.

Dodatkowo uczestnicy zaprezentują jeden utwór muzyki popularnej. Działanie to przyczynia się do zaprezentowania cymbałów, nie tylko jako archaicznego instrumentu, ale pozwala odkryć go na nowo w nowoczesnych aranżacjach. W rezultacie ten magiczny instrument zostaje przybliżony szerszej grupie odbiorców.

  • 13 grudnia 2020 r. (niedziela) od godz. 14:00 odbędą się prezentacje konkursowe kapel, które w swoim składzie mają cymbały.

Wyjątkowo w tym roku jury oceniać będzie występy konkursowe na podstawie nadesłanych wcześniej nagrań. Spotkania Cymbalistów są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupiającą liczne grono uczestników i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez muzykę jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru.

Regulamin i karta zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej WDK w Rzeszowie.

39. Spotkania Cymbalistów zostały dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo Konkurs wsparł oraz objął Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Podkarpackiego.