9. Plener Malarski – Sokołów Małopolski 2021 „Piękno natury i architektury…” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

9. Plener Malarski – Sokołów Małopolski 2021 „Piękno natury i architektury…”

19-21.08.2021
Sokołów Małopolski - plener na terenie miasta

Celem pleneru jest pokazanie piękna przyrody, architektury oraz codziennego życia gminy i miasta Sokołów Małopolski, stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców gminy i miasta ze sztuką i jej twórcami, promocja gminy i miasta Sokołów Małopolski, integracja środowisk twórczych oraz nawiązanie kontaktu między artystami.

Organizatorzy pleneru:

  • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
  • Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Uczestnicy pleneru:

  • Plener adresowany jest do artystów malarzy, pedagogów plastyki oraz twórców nieprofesjonalnych.
  • Maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.