Aleksandra Zuba-Benn – „Zapis naturalny” – malarstwo – poleca PIK

13.08-11.09.2020
Rzeszów, Jana III Sobieskiego 18, Dom Sztuki – BWA

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza na wystawę malarstwa, którą można oglądać do 11 września 2020.

Artystka zajmuje się głównie sztuką włókna, tkaniną artystyczną. W dorobku swoim posiada szereg realizacji przestrzennych, krajobrazowych, których tworzywem zazwyczaj jest wiklina. Na obecnej wystawie zobaczymy jednak drugi ważny nurt jej twórczości, jakim jest malarstwo.

Pisze o tym we wstępie do katalogu rzeszowskiej wystawy krytyk sztuki Stanisława Zacharko- Łagowska: „...Jakkolwiek jej prace formalnie zbliżają się do sztuki nieprzedstawiającej, artystka nie rezygnuje do końca z sugestii skojarzeń i aluzji do rzeczywistości realnej. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w jej dziełach malarskich; w ostatnim etapie jej twórczości zdominowanych przez tematy związane z krajobrazem. Zgłębia je i twórczo analizuje w obszernym cyklu wielkoformatowych powietrznych, monochromatycznych kompozycji, malowanych akwarelą i olejami na płótnie. Formalnie abstrakcyjne, zawierają jedynie subtelną, kompozycyjną sugestię pejzażu: horyzontalny układ form, cięższy tonalnie dół obrazu i rozjaśnioną górę, enigmatyczne zarysy budzące skojarzenia z ukształtowaniem terenu. Interesują ją stany realnego i emocjonalnego niedopowiedzenia, a te znajduje w porach budzenia się lub zamierania światła w przestrzeni krajobrazu...".