All is Real – Jacek Szwic w Małej Galerii Fotografii w Przemyślu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

All is Real – Jacek Szwic w Małej Galerii Fotografii w Przemyślu

2-31.10.2020
Przemyśl, ul. Rynek 9, Muzeum Historii Miasta Przemyśla - Mała Galeria Fotografii

Od 2 października w Małej Galerii Fotografii oglądać możemy nową wystawę fotografii Jacka Szwica pod tytułem „All is real”.

Wystawa ta jest kolejną z cyklu „All is real”, który kontynuuję od wielu już lat. Interesują mnie ludzie w sytuacjach, które prowokują pytania– Kto? Co? Dlaczego? Gdzie? Odpowiedzi na nie jest tyle, ilu odbiorców i każdemu pozostawiam dowolność interpretacji, wynikającą z jego doświadczeń albo też fantazji. Pojedyncze, pozbawione podpisów fotografie są jak stop klatki z filmu, którego nikt nie nakręcił, ale każdy może do niego dobudować własną fabułę, z własną puentą.

                                                                                                                                   Jacek Szwic

Autor jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików /nr leg. 775/ i dziennikarzem. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych, miał 37 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą: Francja, Grecja, Irlandia, Słowacja, Ukraina. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Andy Warhola w Miedzilaborcach, w Muzeum Fotografii w Arles, w Galerii „Światło i cień” we Lwowie, w Galerii Domu Polskiego w Dublinie oraz galeriach krajowych i zbiorach prywatnych. Zorganizował wiele plenerów i akcji artystycznych, między innymi dwie edycje Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Przemyślu (1998, 1999). Założył i prowadził międzynarodową grupę twórcą Black & White. Przez dziesięć lat prowadził White Photo Gallery w Klubie Niedźwiadek w Przemyślu, był kuratorem Galerii Fotografii „Mała sień” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Był autorem i kuratorem międzynarodowego projektu „The Limits of te document” realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W ramach „Roma Decade” uczestniczył w projekcie Community Children In Miedzilaborce finansowanym przez Fundation Open Society Institute. W 2014 roku w ramach stypendium twórczego Prezydenta Miasta Przemyśla zrealizował autorski projekt „Pracownie przemyskich artystów”. Od ponad trzech lat prowadzi Małą Galerię Fotografii w Muzeum Historii Miasta, oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.