„Ananasy z naszej klasy” Z dziejów szkół pilźnieńskich XIX i XX w. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Ananasy z naszej klasy” Z dziejów szkół pilźnieńskich XIX i XX w.

29.10.2021-30.04.2022
Pilzno, Petrycego 8, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Ekspozycja historyczno-kulturalna, z dziejów szkolnictwa na ziemi pilźnieńskiej.

Każdy z nas wraca czasem pamięcią do lat dzieciństwa, a jednymi z najczęstszych wspomnień są te dotyczące okresu szkolnego. W szkole spędziliśmy przecież sporą część swojego życia. Wspomnienia te przywołują i potęgują wytworzone przez lata edukacji materialne pamiątki, zarówno w rodzinnych kolekcjach, jak i w placówkach szkolnych. Wraz z upływem czasu część z nich w naturalny sposób stała się częścią zbiorów muzealnych, jako fragment materialnego dziedzictwa kulturowego.

O wystawie:

Muzeum Regionalne w Pilźnie serdecznie zaprasza mieszkańców regionu oraz wszystkich pasjonatów historii na opowieść o dawnej szkole - nową wystawę czasową z zakresu historii kulturalno-obyczajowej, a jednocześnie historii szkolnictwa polskiego, pt. „Ananasy z naszej klasy. Z dziejów szkół pilźnieńskich XIX i XX w."

Cel wystawy:

Jej celem jest ukazanie klimatu dawnych szkół oraz placówek przedszkolnych w XIX i XX stuleciu w regionie Pilzna. Głównym filarem ekspozycji jest próba rekonstrukcji sali lekcyjnej, Szkoły Powszechnej w Pilźnie, z lat 1910–1939, w oparciu o zgromadzone eksponaty, pochodzące z dawnych szkolnych budynków m. in. w Gębiczynie, Pilźnie, Dulczówce, Dobrkowie, eksponaty ze zbiorów własnych muzeum oraz wypożyczone z okolicznych muzeów regionalnych - Dębicy, Mielca, czy Rzeszowa, a także kolekcji i zbiorów prywatnych.

Odtworzona została klasa szkolna z typowym wyposażeniem - pomocami naukowymi z czasów zaborów, okresu międzywojennego i czasów późniejszych. Eksponaty obejmują zabytkowe ławy szkolne, tablicę, dawne gabloty, liczydła, mapy, kałamarze, przedwojenny tornister, czy gimnazjalne nakrycie głowy. Ponadto cały szereg drobnych pamiątek szkolnych, takich jak piórniki, pióra, kałamarze, stalówki, stare podręczniki szkolne itp. Mamy nadzieję, że aura dawnej klasy pozwoli wszystkim zwiedzającym cofnąć się, jak w wehikule czasu, do szkolnych lat dzieciństwa i młodości.

Prezentowanym eksponatom towarzyszą zebrane dokumenty i archiwalia – świadectwa szkolne, zaświadczenia, przedwojenne legitymacje uczniowskie, czy piękne dziewczęce pamiętniki z przyjacielskimi wpisami jeszcze z lat przedwojennych. Zapraszamy do wizyty w szkole, w której nie było komputerów, kolorowych podręczników, a nawet długopisów, czy zeszytów w kratkę. Doskonale za to znane były liczydła, małe piśmienne tabliczki, a także budząca postrach dyscyplina. Będzie można usłyszeć o historii nauczania, zwyczajach panujących przed laty w szkołach, obejrzeć dawne książki, materiały oraz przybory piśmiennicze. Będzie można także spróbować pisania na tabliczkach, przenieść się w przeszłość aby zobaczyć, jak to dawniej w szkole było.