„Choinka jak ze snu” 2020 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Choinka jak ze snu” 2020

15.10-20.11.2020
Krasne 743, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału  XXI edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Choinka jak ze snu” 2020.

Konkurs, jest kontynuacją Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Anioł Tęczowłosy” i trwającego następne 10 edycji  Konkursu „Kolędnicy–Wędrownicy”.

Zmienia się tematyka prac, natomiast zasady kwalifikacji uczestników oraz świąteczny charakter uroczystości pozostaje niezmieniony.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych ośrodków kultury i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą z województwa podkarpackiego.

„Mamy nadzieję, że świąteczna tematyka i forma konkursu będą sprzyjać nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów międzypokoleniowych w rodzinach, jak również staną się okazją do twórczej zabawy związanej z radosnym oczekiwaniem na Boże Narodzenie. Prosimy opiekunów artystycznych ze środowisk oświatowych o przychylność i wsparcie dla tego konkursu. W tym roku ze względu na pandemię, przyspieszamy konkurs oraz zmieniamy formułę finału – śledzimy na bieżąco sytuację epidemiologiczną! – informują organizatorzy.

Instruktor prowadząca konkurs – Irena Tuszyńska