"Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach" - spotkanie z Edytą Dawidziak i Karoliną Chomiczewską Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach" - spotkanie z Edytą Dawidziak i Karoliną Chomiczewską

18.05.2024, godz. 18:00
Rzeszów, ul. Sokoła 13, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa zapraszają na spotkanie z Edytą Dawidziak i Karoliną Chomiczewską poświęcone książce "Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach". "Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach" to zbiór dwudziestu tekstów o wybranych obiektach zabytkowych z terenu Rzeszowa ukazanych pod kątem ich złożonej i nie zawsze oczywistej historii. 

Publikacja uchyla ponadto rąbka tajemnic o historycznych technikach i technologiach zastosowanych w ich wykonaniu oraz wystroju. Czytelnicy znajdą w niej informacje o rzadko podejmowanych zagadnieniach związanych z przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi, którym owe obiekty zawdzięczają swoją egzystencję i dzięki którym przetrwały w obecnej formie, ale również o innych działaniach człowieka, które doprowadziły do ich przekształceń i w konsekwencji ich "zubożenia" tj. utraty tego co z punktu widzenia wartości zabytkowych cenne i warte zachowania. Inicjatywa publikacji zrodziła się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa i adresowana jest do mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych historią i architekturą naszego miasta. Autorki inspirowały się ciekawostkami oraz historiami dotyczącymi rzeszowskich zabytków, odkrytymi w ramach bieżącej działalności biura, tj. podczas oględzin obiektów zabytkowych, opracowania dokumentacji konserwatorskiej, kwerend archiwalnych lub rozmów z właścicielami. Książka ta ma na celu uświadomić czytelnikom, że każdy zabytek, niezależnie od jego klasy czy powszechnego uznania, to prawdziwy świadek historii będący namacalnym materialnym świadectwem czasów minionych i ludzi, którzy powołali je do życia. Inicjatywa ma na celu przybliżenie Mieszkańcom Rzeszowa piękna i unikatowości lokalnych zasobów zabytkowych, poprzez zwrócenie uwagi na cenne elementy stylu architektonicznego, zastosowanych technologii oraz walory wyposażenia i wystroju wnętrz.* *Opracowała: Edyta Dawidziak, Miejski Konserwator Zabytków Wydarzenie jest częścią Nocy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.