„Daleko do miasta”: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2. DOM

3.08-26.09.2020
Dynów, organizator - Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie już po raz drugi stał się organizatorem projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej” Vol 2. DOM. dofinansowanym z programu „Kultura Interwencje" Narodowego Centrum Kultury.

Wybór tego tematu podczas realizacji kolejnych inicjatyw w Dynowie nie jest przypadkowy. Od wielu lat przewija się on podczas naszych wielu działań, jako DOM kultury. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jego obliczom i znaczeniu w małej społeczności lokalnej oddalonej od Centrum – na peryferiach. Realizację przygotowanych przez nas inicjatyw podzieliliśmy na dwa etapy: I etap: I ETAP: „DOM – odkrywanie znaczeń (plener rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego w terminie: 3-13 sierpnia; Spacery fotograficzne po Dynowie pod nazwą „Dynów – dom otwarty na cztery strony świata” w terminie: 21-23 sierpnia).

Za sprawą niniejszego zadania chcemy wzmocnić potencjał kulturowy dynowskiej społeczności lokalnej poprzez partnerskie działania członków tej społeczności z animatorami kultury, artystami i badaczami. A tym samym przypomnieć wspólnotowe znaczenie domu, istotność relacji sąsiedzkich i rodzinnych

  • Opis I inicjatywy:

I Plener rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego to inicjatywa ku pamięci i hołdu wybitnego rzeźbiarza Pogórza Dynowskiego, który zmarł w październiku 2019 r. Jej celem jest powrót do organizacji plenerów rzeźbiarskich, które na terenie Dynowa zapoczątkował p. Bogusław oraz popularyzacji sztuki rzeźby w drewnie. Tematem I Pleneru będzie „Byk” – herb miasta, oraz legenda o pierwszej korridzie w Polsce. Artyści przeprowadzą wspólnie z mieszkańcami Dynowa akcję performatyną „Zadomowić BYKA dla Dynowa”. Efektem inicjatywy jest umieszczenie wszystkich rzeźb w przestrzeni publicznej miasteczka.

Termin: 3-13 sierpnia.
Ilość osób: 6 artystów z Polski.
Pomysł i koordynacja: Dawid Kędzierski Denver Plener rzeźbiarski umiejscowi się na ternie przy domu rodzinnym Państwa Kędzierskich ul. Ks. Ożoga w Dynowie.

  • Opis II inicjatywy:

Spacery fotograficzne „Dynów – dom otwarty na cztery strony świata: działanie animacyjno-badawcze. Zaprosimy mieszkańców na fotograficzne spacery po Dynowie po hasłem „Dynów-dom otwarty na cztery strony świata”. Następnie spotkamy się „przy stole”, aby rozmawiać, dyskutować, poznawać miasteczko z perspektywy „osobistych historii”. Spacery fotograficzne stają się okazją do przyjrzenia się naszemu miastu na nowo, do spojrzenia, jak na własny dom. Efektem tych działań będzie wystawa zdjęć podczas konferencji „Małe miasta” 26 września oraz prezentacja Spacerów z narracjami na BLOGU niniejszego projektu.
Termin: 21-23 sierpnia.
Ilość osób: 6 autorskich spacerów (minimum 6 osób),
Fotografka: Aleksandra Rózga Koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron .

II etap: II ETAP „DOM – siła społeczności: (widowisko plenerowe „Dynowskie Sobótki” w terminie: 5 września, Konferencja Małe Miasta: Dom Polski w terminie: 26 września).

  • Opis III inicjatywy:

DYNOWSKIE SOBÓTKI. Obrzęd sobótkowy staje się pretekstem, aby rozmawiać o tradycji i kulturze ludowej dynowskiej społeczności lokalnej oraz wsi sąsiadujących z miastem. Inspirujemy się tekstem „Pieśń świętojańska o Sobótce” J. Kochanowskiego, który stał się bazą do tworzenia widowiska, pracy z młodzieżą. Jednak treść i głębię tradycji da widowisku obrzędowość ludowa Dynowszyzny, a szczególnie ta okresu wiosenno-letniego, rodzinne zwyczaje (stare pieśni, teksty poetów, opisy zwyczajów sobótkowych, scenki rodzajowe). W ciągu trzech edycji „Dynowskich sobótek” udało nam się zebrać i przygotować oryginalny materiał muzyczny i tekstowy wynikający po części ze spotkań z mieszkańcami.

Termin: 5 września, godz. 18.00/ bezpłatne wejściówki.
Miejsce: pole namiotowe na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” przy ul. Plażowej 9 w Dynowie.
Ilość osób: 100 osób publiczność, 50 osób uczestnicy.
W programie: zespół wokalno-instrumentalny MOK Dynów (aranżacje: Daniel Maziarz, koordynacja Bartłomiej Pietrzak, prowadzenie chóru: Wioletta Pietrzak) , Zespół „Lirepi”, Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, Teatr ognia „Aurola” z Rzeszowa. Prowadzenie i narracja: Marek Pyś. Koordynacja i pomysł: Aneta Pepaś-Skowron.

  • Opis IV inicjatywy:

Konferencja naukowa: „Małe miasta. Dom Polski” Stowarzyszenie Collegium Suprasliense od 2000 r. organizuje corocznie konferencje naukowe poświęcone różnym aspektom związanym z funkcjonowaniem małych miast. Z założenia są to spotkania interdyscyplinarne, w których biorą udział: pasjonaci małych ośrodków miejskich o różnym przygotowaniu profesjonalnym. Brali w nich udział m.in. historycy, socjologowie, pedagodzy, filozofowie, antropolodzy, religioznawcy, archeolodzy, językoznawcy. Zamysłem organizatorów jest rozpoznanie badanego fenomenu wszechstronnie z różnych perspektyw badawczych i metodologicznych. Odbyło się 20 takich konferencji na Podlasiu i 7 na Podkarpaciu. Ich owocem jest zestaw kilkunastu publikacji. m.in.:

  1. Małe miasta. Ogród słowa, teatru, muzyki, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Błażowa-Lublin-Supraśl 2018, ss. 370.
  2. Małe miasta. W ogrodzie sztuk i działań twórczych, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Błażowa-Lublin-Supraśl 2018, ss. 392.
  3. Małe miasta. Codzienność, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Głogów Małopolski-Supraśl 2019, ss. 603.

Tematem wiodącym planowane spotkanie w Dynowie w 2020 roku jest „Dom polski”. Temat został sformułowany szeroko. Daje to szanse by poruszyć bogate spektrum zagadnień: architekturę, historię domów, zwyczaje, tradycje, rodzinę i jej przemiany, historię rodów itd. Jak zwykle zaproszeni będą na debatę przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, ale także społecznicy i regionaliści. Tradycyjnie planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych.
Termin: 26 września.
Miejsce: Szkoła podstawowa nr 1 w Dynowie.
Koordynacja naukowa, pomysłodawca: Prof. Marek Zemło/ Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku Koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron

Więcej infomracji www.mok.dynow.pl oraz na stronie projektu.