„Dobranocki z dawnych lat – cztery pory roku w dolinie muminków” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Dobranocki z dawnych lat – cztery pory roku w dolinie muminków”

1.12.2020-28.02.2021
Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, Muzeum Dobranocek

Muzeum Dobranocek przygotowało dla najmłodszych miłośników dobranocek konkurs. Tytuł konkursu to „Dobranocki z dawnych lat – cztery pory roku w Dolinie Muminków”. Prace można nadsyłać aż do 28 lutego 2021 r.

Organizatorem konkursu plastycznego jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem.

 1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające bohaterów Opowiadania Muminków w wybranej scenerii np. świątecznej, wiosennej itp.: rysunek, obraz (w dowolnej technice), wycinanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, praca przestrzenna, praca w technice cyfrowej, grafika komputerowa. Prace można wykonać ręcznie bądź na komputerze!
   
 2. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę. Uwaga! Ze względu na druk i prezentację dzieł laureatów na wystawie pokonkursowej prosimy o nadsyłanie prac w jakości min. 300 DPI.
   
 3. Uwagi techniczne! Prace wykonane ręcznie po zeskanowaniu powinny wypełniać powyższe wymagania. WAŻNE!!! Prace, które nie będą zeskanowane nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej tj. nie będą kwalifikowane do konkursu. Nie dotyczy to prac przestrzennych oraz prac nie nadających się do skanowania. Prace, które wymagają zrobienia zdjęcia powinny być sfotografowane na jasnym (najlepiej białym), jednolitym tle, w kadrze dokładnie pokazującym całą pracę w dobrym oświetleniu. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 
 • klasy I-III szkoły podstawowej,
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 1. Komisja Konkursowa. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez Organizatora:
 • Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii wiekowej.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy,
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w siedzibie Muzeum Dobranocek oraz na stronie www Muzeum i portalach społecznościowych.
 1. Kryteria oceny prac:
 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • sposób i technika wykonanej pracy
 • ogólna estetyka wykonania prac
 • stopień opanowania technik plastycznych
 • samodzielność wykonania pracy.
 1. Termin i miejsce nadsyłania prac. Prace należy dostarczyć drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie 28.02.2021 r. na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: konkurs plastyczny „Dobranocki z dawnych lat” z wybraną jedną kategorią: przedszkole, klasa I-III, klasa IV-VIII
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Ogłoszenie wyników Konkursu: Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Facebook Muzeum Dobranocek w dniu 12.03.2021 r.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres szkoły/przedszkola/domowy.