„Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” - wystawa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” - wystawa

14.03.2021, godz. 15:00
Radruż 13, Budynek muzealny w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie

Wystawa „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, przedstawia 60 fotografii polskich i ukraińskich autorów. Fotografie powstały w ramach projektu pod tym samym tytułem.

Mimo że planowane wcześniej polsko-ukraińskie plenery fotograficzne na ziemi lubaczowskiej oraz na Zakarpaciu, przez wzgląd na pandemię koronawirusa, nie mogły dojść do skutku, powstały artystyczne fotografie, które oddają piękno i klimat drewnianej architektury cerkiewnej regionu Karpat, zachęcając turystów do osobistych odwiedzin.

Zdjęcia, które znajdą się na ekspozycji wykonali:

 • Alicja Mróz,
 • Krystian Kłysewicz,
 • Marek Kuziemski,
 • Tomasz Michalski,
 • Tomasz Mielnik (Polska),
 • Ołeh Chawawczak,
 • Serhij Denysenko,
 • Robert Dowhanycz,
 • Serhij Hudak,
 • Jurij Kryliweć (Ukraina).

Do projektu wytypowano po dziesięć obiektów w Polsce i na Ukrainie.

Po stronie polskiej są to cerkwie w powiecie lubaczowskim, we wsiach: Borchów, Gorajec, Kowalówka, Łówcza, Łukawiec, Nowe Brusno, Prusie, Szczutków i Radruż.
Po stronie ukraińskiej są to świątynie rozmieszczone na terenie całego Zakarpacia, we wsiach: Hukliwe, Nowosielica, Kołoczawa, Jasina, Użok, Daniłowo, Likicary i Średnie Wody, a także w Użhorodzie. Trzy z nich, tj. cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie, cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku oraz cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, w 2013 r. zostały objęte wspólnym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W niedzielę, w trakcie wernisażu głos zabiorą:

 • Piotr Zubowski – p.o. dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie,
 • Mychajło Dankanych – dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego (najpewniej w połączeniu zdalnym),
 • przedstawiciele władz Powiatu Lubaczowskiego,
 • Janusz Mazur, kustosz w Dziale Etnografii i Budownictwa Drewnianego Muzeum Kresów w Lubaczowie, który przybliży zarys historii architektury cerkiewnej powiatu lubaczowskiego.
 • Kilka słów usłyszymy także od autorów zdjęć biorących udział w projekcie.

Celem projektu są wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej. Jest to niezwykle istotny element krajobrazu kulturowego zarówno na Zakarpaciu (Ukraina), jak i w powiecie lubaczowskim, o ogromnym i wciąż nie do końca wykorzystanym potencjale dla rozwoju turystyki.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie internetowej Muzeum w Lubaczowie oraz link do wydarzenia na facebooku.


Dodatkowe informacje:

Wszystkie fotografie, które zaprezentowane zostaną na wystawie w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym pw. św. Paraskewy w Radrużu dostępne są na stronach internetowych partnerów projektu (muzeumkresow.eu, www.arr.com.ua). Zachęcamy do skorzystania z nich i włączenia się do promocji niezwykłego dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Informacje organizacyjne:

 • z uwagi na obostrzenia sanitarne w wernisażu wezmą udział wyłącznie osoby biorące udział w projekcie (polscy fotografowie), przedstawiciele Muzeum Kresów, zaproszeni goście i zarejestrowani przedstawiciele mediów,
 • prowadzącym wernisaż będzie Piotr Zubowski, p.o. dyrektora Muzeum,
 • wernisaż będzie transmitowany online na żywo,
 • bezpośrednio po wernisażu odbędzie się briefing prasowy.