„Dziecko w folklorze” – XXVII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Dziecko w folklorze” – XXVII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej

19-20.06.2021
Baranów Sandomierski, ul. Fabryczna 39, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zaprasza do udziału w wyjątkowym festiwalu.

Cel i przedmiot festiwalu:

  1. Zainspirowanie osób dorosłych kultywujących tradycje związane z rodzimą kulturą, do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu kultury ojców. Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z  szeroko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca pieśń sieroca, kołysanka, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci.
  2. Rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem.
  3. Integracja młodych animatorów kultury, rozbudzenie zainteresowania folklorem poprzez tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu, pochodzącymi z różnych regionów Polski.
  4. Gromadzenie materiałów, które mogą posłużyć do opracowania wydawnictw, jako wiedzy o regionach i materiałów repertuarowych do pracy z dziećmi w postaci DVD.

Więcej szczegółowych informacji o festiwalu oraz karta zgłsozenia i regulamin dostępne sa na stronie internetowej organizatora.

oraz scena plenerowa w Baranowie Sandomierskim.