„Ilustrowany Alfabet Krosna” – spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Ilustrowany Alfabet Krosna” – spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży

1.07-31.08.2021
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Jak stworzyć książkę inspirowaną miastem? Jak to jest być artystą, redaktorem i autorem w jednym? Na te pytanie odpowiemy w czasie tegorocznych wakacji. Do udziału w projekcie „Ilustrowany alfabet Krosna” RCKP zaprasza młodych pasjonatów słowa, obrazu i odkrywania miejsca, w którym żyją.

W ramach spotkań, warsztatów i dodatkowych działań, krok po kroku, wspólnie wydamy książkę o Krośnie, zilustrowaną wszystkimi literami alfabetu i miejscami z nimi kojarzonymi. Podczas kolejnych etapów przeanalizujemy najważniejsze i najbardziej charakterystyczne elementy: miejsca, historie, czy postaci związane z miastem. Następnie do wybranych i opracowanych tematów uczestnicy warsztatów stworzą ilustracje, które – w ramach kolejnych spotkań – opatrzą krótkim tekstem. Wspólnie będziemy pracować nad projektem okładki albumu, a żeby lepiej zrozumieć cały proces wydawniczy, w trakcie warsztatów edytorskich dzieci poznają tajniki wszystkich etapów wydawania książki: wcielą się w rolę korektorów, redaktorów i projektantów treści. Zaczynając od A i kończąc na literce Z, stworzymy wyjątkowy, oryginalny obraz miasta widziany oczami jego najmłodszych mieszkańców.

Powstała podczas spotkań zbiorowa publikacja zostanie wydana w formie wydawnictwa drukowanego oraz udostępniona w sieci jako ebook. We wrześniu zaprosimy na oficjalną promocję albumu połączoną ze spotkaniem autorskim z udziałem małych twórców.

„Ilustrowany alfabet Krosna” jako bezpłatna publikacja trafi do szkół, przedszkoli i instytucji kultury z Krosna oraz okolic, a także do tych zaprzyjaźnionych placówek z różnych części Polski. Oprócz promocji twórczości młodych artystów na skalę ogólnopolską istotne będzie potraktowanie wydawnictwa jako materiału edukacyjnego, a w szerszej perspektywie – narzędzia i wzorcowego sposobu pracy z młodymi ludźmi.

Cel: w ramach projektu uczestnicy stworzą autorską książkę obrazującą miasto Krosno. Podczas zaplanowanego cyku warsztatów kolejno powstaną poszczególne elementy wydawnictwa: ilustracje, teksty, okładka – zrealizowany zostanie cały proces wydawniczy: od opracowania tekstów po korektę, redakcję i opracowanie graficzne. Następnie książka zostanie wydana w formie albumu pt. „Ilustrowany alfabet Krosna”. W ramach projektu dzieci zdobędą nowe umiejętności plastyczne oraz literackie, poznają lepiej miasto, w którym mieszkają. Zapoznają się z całym procesem wydawania książki i tym samym zostaną prawdziwymi autorami.

Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Galeria Szara – część widowiskowa budynku; Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, ul. Kolejowa 29A; miasto Krosno (praca w terenie)

Termin: wakacje 2021 – spotkania, spacery i warsztaty od 14 lipca do 3 sierpnia 2021 oraz promocja książki – 3 września 2021

Odbiorcy: dzieci w wieku 9-14 lat

Wstęp: udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.rckp.krosno.pl

Formularz zgłoszeniowy - bezpośredni link

Uwaga! Projekt zakłada pracę w stałej grupie roboczej z tego względu obowiązuje rejestracja na całość działań – nie można uczestniczyć w pojedynczym module

Program:

Moduł 1:

14 lipca 2021, godzina 13.45

Projekt „Ilustrowany alfabet Krosna” rozpoczniemy spotkaniem w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza 14 lipca 2021 o godz. 13.45. Podczas tej nietypowej zbiórki, uczestnicy poznają się nawzajem i nawiążą pierwsze znajomości, poznają też – w kilku słów – kolejne etapy wspólnej pracy. W tym czasie każdy z uczestników wylosuje jedną literę alfabetu, do której następnie stworzy ilustrację oraz tekst. Po krótkim przywitaniu, całą grupą wybierzemy się do naszej najnowszej sekcji – Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Zwiedzimy budynek i zobaczymy ekspozycję znajdującą się w tym miejscu.

14 lipca 2021, godzina 14.00

Zwiedzanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – wspólne zwiedzanie dla wszystkich uczestników

Projekt rozpoczniemy wspólnym wyjściem do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, w którym usłyszymy o różnych aspektach dotyczących Krosna oraz jego okolic. Zwiedzimy zakamarki instytucji, wysłuchamy legend, zawitamy do izby regionalnej i usłyszymy wiele ciekawych historii dotyczących miasta. Będzie to pierwszy przystanek na drodze do odnalezienia inspiracji, które pozwolą nam stworzyć wspólnie album.

15 lipca 2021, godzina 11.00-12.30 – wspólny spacer dla wszystkich uczestników

Spacer historyczny po Zespole Staromiejskim Krosna

Wspólnie z uczestnikami wydarzenia wybierzemy się w pierwszą przechadzkę. Będzie to spacer po krośnieńskiej starówce. Odkryjemy tajemnice, które skrywa nasz miejski rynek i tym samym znajdziemy kolejne inspiracje do dalszej pracy projektowej. Po znanych i nieznanych zakamarkach oprowadzą nas pracownicy Muzeum Rzemiosła.

Moduł 2:

19-22 lipca 2021

„Krośnieński dosłownik - warsztaty przekraczające wszelkie pojęcie o mieście” – warsztaty odkrywcze, spacer miejski

Warsztaty czytania miasta – nie tylko z map, opisów i legend, ale też z widoków i wyobrażeń – tych starych i całkiem nowych portretów budynków i osób z nimi związanych. Wyruszymy w podróż po mieście – będzie to podróż w czasie i przestrzeni. Będziemy odszyfrowywać ukryte miejskie, znaczenia i nazwy. Wędrując od słowa do słowa wyrysujemy nową mapę Krosna – mapę myśli, wyobrażeń i inspiracji. Zajęcia będą wstępem do opracowania całej koncepcji publikacji, która powstanie w dalszych etapach projektu.

19-22 lipca 2021, warsztaty odbywają się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 – Galeria Szara, część widowiskowa budynku, w 3 częściach (każda część przypada na inny dzień tygodnia: poniedziałek, środę i czwartek) – możliwość wyboru jednej godziny z podanych na każdy dzień; grupy robocze liczące 8 osób, dodatkowo przewidziany jest spacer miejski (wtorek) wspólny dla wszystkich uczestników

Część 1
19 lipca 2021 (poniedziałek)
I grupa – 11.30-12.30
II grupa – 13.00-14.00
III grupa – 14.30-15.30

20 lipca 2021 (wtorek)
spacer (wszystkie grupy) – 10.30-12.30

Część 2
21 lipca 2021 (środa)
I grupa – 10.00-11.30
II grupa – 12.00-13.30
III grupa – 14.00-15.30

Część 3
22 lipca 2021 (czwartek)
I grupa – 10.30-11.30
II grupa – 12.00-13.00
III grupa – 13.30-14.30

Prowadzenie: Katarzyna Solińska – historyk sztuki, muzeolog, kurator i koordynator projektów wystawienniczych i edukacyjnych. Edukator historii sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie, gdzie prowadziła m.in. spacery architektoniczne „Krosno w formie” i „Krosno w hurcie i detalu”. Koordynator projektu „Zadomowieni w dziedzictwie – zabytkowe domy i wille Krosna” w ramach projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Kurator lokalny projektu „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Edukator w projekcie „Archi-przygody” realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (animacja i edukacja kulturalna) oraz konkursu na najciekawsze działania edukacyjne w ramach konferencji „Sztuka edukacji. Sztuka zaangażowania” organizowanego przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki.

Moduł 3:

26-27 lipca 2021

„Warsztaty tworzenia ilustracji metodą kolażu” – warsztaty ilustratorskie

To co odkryjemy, zobaczymy, zapiszemy, odczytamy w czasie naszych wędrówek i wspólnej pracy utrwalimy w formie obrazów. Dlatego nie może zabraknąć również warsztatów ilustratorskich poświęconych tworzeniu liter w technice kolażu w oparciu o lokalną historię. Zajęcia rozpoczniemy się od krótkiej prezentacji dotyczącej kolażu oraz samej litery. Następnie zapoznamy się ze spostrzeżeniami i pomysłami uczestników oraz zebranymi przez nich wcześniej materiałami. Po części wprowadzającej przystąpimy do pracy nad zilustrowaniem danej litery alfabetu. Na koniec spotkania wspólnie podsumujemy powstałe prace. Przeanalizujemy każda ilustrację z osobna i wyciągniemy wnioski z procesu twórczego. Warsztaty potrwają ok. 3 godzin – w tym czasie powstaną ilustracje, które trafią na karty tworzonej w ramach projektu publikacji.

26-27 lipca 2021, warsztaty odbywają się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 – Galeria Szara, część widowiskowa budynku; te same warsztaty dla 3 grup (1 grupa – 8 osób), do wyboru jeden z wariantów w zależności od dnia i godziny

I grupa – 26 lipca 2021 (poniedziałek), godzina 10.00-13.00
II grupa – 27 lipca 2021 (wtorek), godzina 10.00-13.00
III grupa – 27 lipca 2021 (wtorek), godzina 15.00-18.00

Prowadzenie: Karolina Tomaszewska - absolwentka Grafiki Projektowej na ASP w Gdańsku. Stypendystka Rektora ASP dla najlepszych studentów (2017/2018 i 2018/2019) oraz Miasta Koszalin w zakresie upowszechniania kultury (2020). Projektuje i tworzy ilustracje. W swoich pracach skupia się na technice kolażu. Interesuje ją self-publishing oraz wszelkie analogowe działania. Poprowadzi warsztaty tworzenia ilustracji.

Moduł 4:

28 lipca 2021

„Krosno malujemy słowem” – warsztaty tworzenia tekstu

Co to znaczy malować słowem? To wspaniała zabawa bogactwem języka, jego brzmieniem i znaczeniem, by uczynić świat ciekawszym, by słowo ożyło, zachwyciło, zaskoczyło i przywołało uśmiech. Czy to możliwe? Oczywiście! Dodamy słowa do obrazów, by Krosno odkryło przed nami swoje nieznane tajemnice, a tworzony wspólnie album był autorską publikacją wszystkich uczestników projektu. Każda z powstałych ilustracji nawiązująca do danej litery alfabetu w czasie tych zajęć zostanie opatrzona tekstem, dzięki któremu obraz stanie się spójną całością. W zwięzłej formie opiszemy w kilku zdaniach poszczególne element, które trafią na karty powstającej książki. To będzie godzina z metodą kreatywnego pisania.

28 lipca 2021 (środa): warsztaty odbywają się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 – Galeria Szara, część widowiskowa budynku; te same warsztaty dla 3 grup (1 grupa - 8 osób), do wyboru jeden z wariantów godzinowych

I grupa – godz. 10.00-11.00
II grupa – godz. 11.30-12.30
III grupa – godz. 13.00-14.00

Prowadzenie: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie – nauczyciele języka polskiego pracujący na co dzień z uczniami uczęszczającymi do klas szkoły podstawowej.

Moduł 4:

30 lipca 2021

„Okładka: projektowanie obrazem i słowem” – warsztaty plastyczne i literackie

W czasie tego spotkania postaramy się usunąć pierwszy wyraz z hasła „nie oceniaj książki po okładce” i pomyślimy w kategoriach... okładki jako wizytówki tego, co znajdzie się wewnątrz naszego albumu. W czasie tych warsztatów wspólnie podejmiemy decyzję, jaką formę powinna ona przyjąć. Skupimy się na jej najistotniejszych elementach. Porozmawiamy o estetyce projektowania (kiedyś i dziś), zastanowimy się nad doborem kolorów czy fontów. Nie pominiemy również kwestii jej funkcjonalności. To, co widzimy biorąc książkę do ręki. To, co w pierwszej kolejności czytamy zanim ją kupimy lub wypożyczamy znajduje się właśnie na okładce. Dlatego wspólna praca nad oprawą może być doskonałą zabawą, ale i nie lada wyzwaniem. Łącząc ze sobą obraz i słowo stworzymy projekt okładki, która ostatecznie nada kształt całej publikacji.

30 lipca 2021 (piątek): warsztaty odbywają się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 – Galeria Szara, część widowiskowa budynku; wspólne dla wszystkich uczestników projektu

warsztaty wspólne dla wszystkich grup – godz. 10.00-11.00

Prowadzenie: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – pracownicy Działu edukacji artystycznej i usług kulturalnych, działający w obszarze promocji i organizacji wydarzeń, projektowania graficznego (oraz analogowego) oraz pracy nad tekstem.

Moduł 5:

2-3 sierpnia 2021

„Książka: wydaje się!” – warsztaty edytorskie

Kim jest korektor i redaktor, co wspólnego z projektantem graficznym ma skład, czym jest font, żywa pagina czy stopka wydawnicza, jak krok po kroku zrealizować pomysł i wydać książkę? Tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów edytorskich. Niczym Sherlocy poprawnej polszczyzny znajdą i poprawią wszystkie błędy, sprawią, by teksty czytało się tak dobrze, jak najlepszą powieść, połączą tekst i ilustracje, wybiorą fonty, układ treści i obrazów. „Ilustrowany alfabet Krosna” to książka, którą nasi mali wydawcy przygotują od A do Z, poznając i przechodząc przez cały proces wydawniczy.

2-3 sierpnia 2021 (poniedziałek – wtorek): warsztaty odbywają się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 – Galeria Szara, część widowiskowa budynku, w 2 częściach (każda część przypada na inny dzień tygodnia: poniedziałek i wtorek) – możliwość wyboru jednej godziny z podanych na każdy dzień; grupy robocze liczące 8 osób

Część 1
2 sierpnia 2021 (poniedziałek)
I grupa – godz. 10.00-11.00
II grupa – godz. 11.30-12.30
III grupa – godz. 13.00-14.00

Część 2
3 sierpnia 2021 (wtorek)
I grupa – godz. 10.00-11.00
II grupa – godz. 11.30-12.30
III grupa – godz. 13.00-14.00

Prowadzenie: dr Joanna Kułakowska-Lis - absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2005 roku uzyskała tytuł doktora. Przez 10 lat pracowała jako redaktor prowadzący w Wydawnictwie BOSZ, stale współpracuje z licznymi wydawnictwami jako redaktor. Redaguje wydawnictwa naukowe publikowane przez macierzystą uczelnię. Pełni funkcję Sekretarza Redakcji rocznika „Studia Pigoniana” oraz wydawnictwa uczelnianego. Z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie związana od 1999 roku. Wcześniej pracownik Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie. Od 2012 do 2016 roku kierownik Zakładu Filologii Polskiej. Obecnie wykładowca w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej. Prowadzi również zajęcia w podyplomowej Szkole Retoryki i na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Organizator: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
Partner: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie
Operator i organizator wojewódzki programu: Centrum Kulturalne w Przemyślu
Informacje nt. dofinansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”