„Kiedy wełna spotka len”, co się wtedy wydarzy? Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Kiedy wełna spotka len”, co się wtedy wydarzy?

27.05-8.06.2022
Krosno, ul. Kolejowa 29a, Etnocentrum ZIemi Krośnieńskiej

Odpowiedzi na to pytanie warto szukać w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, bo właśnie tam 27 maja odbędzie się wernisaż wystawy czasowej o tym właśnie tytule. Wystawa jest pracą dyplomową słuchaczki II roku Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie - Weroniki Baran.

Wystawa będzie prezentować prace wykonane w różnych technikach z wykorzystaniem wełny i lnu - dwóch naturalnych surowców silnie związanych z ludową twórczością artystyczną, ale także jeszcze do niedawna pełniące ważną funkcję produkcyjną i gospodarczą w naszym regionie.

Techniki użyte do wykonania prezentowanych prac miały za zadanie zaprezentować możliwie największy wachlarz dostępnych sposobów wykorzystania wełny i lnu. Czy się to udało? Przyjdźcie i przekonajcie się sami, bo warto!

Szczegóły i wiećej informacji odnośnie wystawy znajdują się na stronie internetowej Etnocentrum 

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 maja, godz. 18:00, w Teatrze na Strychu w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Wstęp bezpłatny.