"Kolory życia" - nowa wystawa czasowa w Galerii Karpińskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Kolory życia" - nowa wystawa czasowa w Galerii Karpińskiego

7.09-22.10.2023
Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12, Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Wystawa "Kolory życia" to 70 dzieł autorstwa dziewięciu znakomitych polskich malarzy XX i XXI wieku, a zgromadzone prace pochodzą z bogatej kolekcji sztuki Marii i Marka Pileckich. Kolekcja składa się z malarstwa, grafiki, rzeźby i innych gatunków sztuk plastycznych i od niemal czterdziestu lat jest stale rozwijana.

Wernisaż odbędzie się 7 września 2023 o godz. 17.00.

Kolekcjonerstwo w Polsce staje się coraz bardziej powszechne i modne. Motywacje są różne, najczęstsze to „lokata kapitału” i „pasja”. Te pojęcia wydają się wykluczać wzajemnie, ale nie do końca tak jest, gdyż wielu kolekcjonerów polskich i zagranicznych w swoim „zbieractwie” łączy pasję z traktowaniem swoich zbiorów z lokatą kapitału. Chociaż panuje przekonanie, że rynek sztuki jest niestabilny i nieprzewidywalny, to jednak ostatnie lata (w tym pandemia) zadają kłam takim twierdzeniom. Wystarczy spojrzeć na oferty i obroty największych polskich domów aukcyjnych. Według opinii prezesa warszawskiej Desy Unicum „...wartościowa kolekcja to taka, której całkowita wartość jest większa niż suma wartości poszczególnych dzieł, wchodzących w jej skład”. Kolekcja Pileckich w większości stanowi stylistyczną całość, mimo że znajdują się w niej prace ponad stu trzydziestu artystów. W jej tworzeniu widać ogromne przeżycia duchowe i więzi emocjonalne z każdym dziełem znajdujących się w jej składzie. Kolekcja Marii i Marka Pileckich ma bardzo poważny atut – budowana jest na emocjach. To właśnie emocje są jej swoistym kręgosłupem i spoiwem.

Trzeba zgodzić się z opinią dr Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk, która napisała w katalogu wystawy Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie: „Tworzona przez lata kolekcja Marii i Marka Pileckich, zawierająca dzieła wielu znanych artystów, w tym prace artystów zaprzyjaźnionych z autorami kolekcji, zmieniała się z biegiem czasu tak, jak jej twórcy. Budowanie kolekcji to długotrwały proces, proces polegający na eliminowaniu, świadomym wyborze, poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu doświadczeń, uważnej obserwacji. Zbiór ten także z czasem ewoluował, dojrzewał, by teraz można było w nim wyodrębnić cztery największe, znaczące fascynacje jego autorów. Trzon kolekcji stanowi obecnie twórczość Jana Lebensteina, Andrzeja Wróblewskiego, Franciszka Starowieyskiego i Henryka Cześnika. Cztery wielkie osobowości, różne epoki, odrębna poetyka, inny język wizualny i świat przedstawiony, wspólna jedynie siła ekspresji i moc zamknięta w ich dziełach, każda wypływająca z innego silnego źródła”. Do obecnej prezentacji, wybraliśmy też dzieła Kiejstuta Bereźnickiego, Edwarda DwurnikaTadeusza Pfeiffera, Ewy Skaper i Zbigniewa Urbalewicza.

Kurator wystawy Zbigniew Buski

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Agencją Zegart.