Konkurs plastyczny „Rodzina Ulmów. Historia, która inspiruje” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Rodzina Ulmów. Historia, która inspiruje”

12-31.03.2020, godz. do14:00
Markowa, Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów

UWAGA! W ZWIĄZKU Z SZERZENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ. HISTORIA, KTÓRA INSPIRUJE" ZOSTAJE ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA. O NOWYCH TERMINACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO .

Stwórz plakat inspirowany historią Rodziny Ulmów z Markowej poświęcony Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Konkurs, w pierwotnym zamyśle, poświęcony jest Rodzinie Ulmów i ma upamiętnić lokalnych bohaterów. Zdobyte przez uczestników wiedza i inspiracje mają przyczynić się do rozwoju tożsamości młodych ludzi w poczuciu przynależności do lokalnej społeczności oraz w poszanowaniu jej tradycji i historii. Jednocześnie, odkąd z inicjatywy Prezydenta RP, w rocznicę śmierci Rodziny Ulmów obchodzony jest Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, nadarza się okazja, by na tragiczną historię markowskiej Rodziny spojrzeć z szerszej, ogólnopolskiej, perspektywy; by zestawić ją z innymi, niejednokrotnie równie dramatycznymi, losami polskich Sprawiedliwych. Konkurs ma skłonić młodych ludzi do zadawania pytań o prawdę historyczną, o wpływ doświadczenia historycznego na współczesność, a także do poszukiwań pozytywnych wzorców postaw w duchu uniwersalnych wartości.

W ramach tegorocznej edycji należy stworzyć plakat inspirowany historią Rodziny Ulmów z Markowej poświęcony Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Plakat powinien zawierać następujące części składowe: nagłówek: „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką”; podtytuł będący hasłem promującym Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką; datę obchodów: 24 marca; element graficzny inspirowany historią Rodziny Ulmów z Markowej.
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VI–VIII szkół podstawowych (I kategoria wiekowa) oraz z klas szkół zawodowych i średnich (II kategoria wiekowa) z województwa podkarpackiego. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez przesłanie za pośrednictwem Szkół formularza zgłoszeniowego (załącznik regulaminu). Regulamin wraz z kartą zgłoszenia.

Terminy:
– do 12 marca 2020 r., do godz. 14:00 – przekazanie konkursowych prac plastycznych do Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej, 37-120 Markowa 1351.
– 13 marca 2020 r. – ocena i wybór sześciu najlepszych prac konkursowych (pierwsza nagroda oraz dwa wyróżnienia w ramach kategorii wiekowej)
– 16 marca 2020 r. – przekazanie informacji o wynikach konkursu (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)
– 20 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej

Organizator: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
Fundatorzy nagród: Resgraph Sp. z o.o., St-Majewski Spółka Akcyjna Sp.k., WPC Sp. z o.o.
Patronat Honorowy: Podkarpacki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podkarpackiego.