"Krzemieniec | Кременець. U stóp Góry Bony" – wernisaż wystawy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Krzemieniec | Кременець. U stóp Góry Bony" – wernisaż wystawy

12.02-15.05.2023
Lubaczów, Jana III Sobieskiego 4, Galeria Oficyna

Wernisaż wystawy pt. "Krzemieniec | Кременець. U stóp Góry Bony" odbędzie się w niedzielę, 12 lutego br., o godz. 15:00, w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

Wystawa prezentuje malarską i fotograficzną twórczość uczestników Międzynarodowych Sympozjów Artystyczno-Naukowych „Spotkania w Krzemieńcu”, do których zostali zaproszeni artyści z całego świata, zarówno ci, którzy maja szczęście mieszkać w miasteczku i obserwować jak zmienia się wraz z porami roku, jak i przyjezdni, którzy mieli szansę zaobserwować to, co umyka uwadze miejscowych ze względu na swoją oczywistość i powtarzalność.

Krzemieniec to miasteczko położone na Wołyniu, u podnóża Gór Krzemienieckich, u stóp wzgórza zamkowego zwanego Górą Bony. Miejsce to zasłynęło utworzonym na początku XIX w. przez Tadeusza Czackiego Gimnazjum Wołyńskim, które w następnych latach stanowiło centrum życia kulturalnego na Wołyniu, zyskując miano Wołyńskich Aten.

Miasto przyciągało nie tylko uczonych, ale i artystów. W okresie międzywojennym było to jedno z centrów artystycznej bohemy.

Tworzyli je m.in.

malarz i fotograf:

  • Stanisław Sheybal,

malarze:

  • Zygmunt Turkiewicz,
  • Feliks Guzik,
  • Roman Dłubak,
  • Igor Haśkiewicz,
  • Maria Piotrowska,
  • Helena Zarembianka,
  • Jan Cybis. 

Krzemieniec stał się też miejscem ogólnopolskich plenerów i wystaw fotograficznych, w których uczestniczyli wybitni polscy fotograficy tacy jak: Jan Bułhak i Jan Neuman. Do tych tradycji nawiązali organizatorzy i uczestnicy „Spotkań w Krzemieńcu”.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami: