„Kto mi odda moje zapatrzenie...?” VI edycja konkursu recytatorskiego Czarodziej Słowa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Kto mi odda moje zapatrzenie...?” VI edycja konkursu recytatorskiego Czarodziej Słowa

1.04-14.05.2021
Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 15, Filia nr 4 WiMBP w Rzeszowie - konkurs online

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 4 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat do udziału w VI edycji konkursu recytatorskiego online „Czarodziej Słowa”.

Temat tegorocznej edycji brzmi „Kto mi odda moje zapatrzenie...? Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w setną rocznicę urodzin poety”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać krótki filmik z recytacją dowolnie wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Prace konkursowe należy przesłać w formie pliku MP4 na adres podany w Regulaminie, w terminie od 1.04.2021 do 14.05.2021.

Głównym celem konkursu jest udział w obchodach Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, a także zachęcenie do twórczej rywalizacji w przyjaznej atmosferze i przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu kulturalnym. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 100 osób.

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zgłaszające się zostaną o tym poinformowane. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór. Spośród nadesłanych nagrań audio-video jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów i bonów upominkowych.