„Moja matka moja córka” – wernisaż wystawy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Moja matka moja córka” – wernisaż wystawy

2.10-30.12.2021
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na wernisaż wystawy, który zaplanowano na 2 października 2021 r. o godzinie 18:00.

3 października 2021 o godzinie 11:00, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie i śniadanie z artystkami, będącymi autorkami prezentowanych na wystawie dzieł.

Relacje matek i córek są niedostatecznie reprezentowane w dzisiejszej kulturze. Jak pisze Elżbieta Korolczuk, nastał czas na przemyślenie relacji między matką a córką, która na długi czas odesłana została do przypisów męskiej historii.

„Moja matka moja córka” jest przedsięwzięciem artystyczno-badawczym, na które składają się rozmowy z artystkami oraz prezentacje dzieł. Centralnym tematem są relacje matek i córek, a także ich społeczne i kulturowe role przejawiające się w doświadczeniu zaproszonych artystek i przekładające się na uprawianą przez nie sztukę.

W skład przedsięwzięcia wchodzą:

  • publikacje rozmów z artystkami online na kanale YouTube i stronie BWA w Tarnowie,
  • publikacja książki zawierającej rozmowy z artystkami,
  • wystawa w BWA w Krośnie.